Nyheter

Hitachi Energy stödjer en stor överföring av förnybar el mellan Kanada och New York City

Hitachi Energy meddelade idag att företaget valts ut av Transmission Developers Inc., ett Blackstone företag specialiserat på utveckling av förnybar energi, för att leverera en HVDC-omriktarstation (högspänd likström) som är en viktig del av transmissionslösningen för HVDC-länken CHPE (Champlain Hudson Power Express) mellan Québec, Kanada och New York City.

Länken kommer att möjliggöra leverans av ren och förnybar vattenkraft mellan Kanada och New York och bidra till New Yorks ”Climate Leadership and Community Protection Act (CLCPA)”, som syftar till att delstaten ska drivas med 70 procent förnybar energi år 2030.*1

CHPE förväntas minska koldioxidutsläppen med i genomsnitt 3,9 miljoner ton per år, vilket motsvarar att ta bort 44 procent av personbilarna från New York City.*2 Med hjälp av Hitachi Energys HVDC Light®-teknik kommer CHPE att överföra upp till 1 250 megawatt el, vilket räcker för att driva 1 miljon hushåll i New York. Den över 600 km långa länken kommer effektivt att överföra el under jord från Hertel i Kanada, genom Lake Champlain och Hudson River, till en HVDC-omriktarstation i Astoria i Queens.*1 ”HVDC-system har en enorm potential för att föra in stora mängder el direkt i städerna, vilket är viktigt för att säkra hållbar och prisvärd el idag och i framtiden”, säger Niklas Persson, global chef för Hitachi Energys affärsområde Grid Integration. ”Vi är stolta över att spela en avgörande roll i denna mycket viktiga investering i

Nordamerikas övergång till förnybar energi och koldioxidneutralitet.”

– Hitachi Energys marknadsledande HVDC-teknik kommer att säkerställa en effektiv och tillförlitlig överföring av förnybar energi till över 1 miljon hushåll i New York och bidra till att uppnå delstatens klimatmål, säger Donald Jessome, vd, Transmission Developers. Vi ser fram emot att påbörja projektet senare i år och att leverera ett överflöd av ren, förnybar energi
till New York-borna.

Städernas energibehov ökar, särskilt i tätbefolkade områden där det redan är ont om mark, och det kan uppstå svårigheter när man måste säkra nya ledningsrätter för traditionella transmissionsledningar. HVDC-tekniken gör det möjligt att leverera stora mängder högkvalitativ el till de platser där den behövs mest med fullständig kontroll och med ett mycket kompakt fotavtryck genom att använda underjordiska- eller undervattenskablar som inte syns.

Hela CHPE-systemet, där HVDC-omriktarstationerna är den möjliggörande tekniken, förväntas skapa mer än 1 400 arbetstillfällen under byggtiden och under de första 30 åren av drift kommer det att ge nästan 50 miljarder dollar i ekonomiska fördelar för delstaten New York.*1 För anläggningen i New York kommer Hitachi Energy att leverera HVDC Light- omriktarstationen, som omvandlar likströmmen från Kanada till växelström och göra den tillgänglig för växelströmsnätet i New York.

Kiewit, ett av Nordamerikas största och mest respekterade ingenjörs- och byggföretag, kommer att ansvara för anläggningsarbetena för omriktarstationen i New York. Samarbetet med Kiewit kommer att kombinera de båda företagens kärnkompetens för att leverera en förstklassig lösning.