Nyheter

ABB lanserar den första branschspecifika portalen för instrumentering för massa och papper

ABB lanserar en lösning som är helt ny i branschen i form av en L&W-specifik utvidgning av den befintliga myABB-portalen. Genom att ta det bästa av det nuvarande verktyget och synkronisera det med kundernas installerade L&W-bas kommer myABB for L&W att hjälpa bruken att hantera underhåll, kalibrering och planera livscykelhantering för ABB:s laboratorieutrustning.

myABB for L&W ger tillgång till ABB-experter dygnet runt via ett webbaserat självbetjäningsverktyg som ger en 360-graders vy i realtid av all detaljerad dokumentation och interaktion om service och livscykelhantering av den installerade L&W-basen. Detta är tillgängligt via ett lättanvänt, anpassningsbart gränssnitt som också ger insyn i annan ABB-utrustning i ett bruks större installerade bas, exempelvis deras styrsystem.

myABB for L&W är utformat för att öka produktiviteten och effektiviteten och sparar tid för bruken när de letar efter underhålls- och servicedokumentation och historik, samtidigt som det hjälper till att lösa potentiella problem som brist på personalresurser eller kompetensbrister. Det säkerställer att laboratorietekniker alltid har aktuell information om allt som rör hela deras installerade L&W-bas, inklusive livscykelförändringar, reservdelar, serviceavtal, kalibreringsrapporter och supportärenden. Teamen på bruken får meddelanden om kommande nödvändiga tjänster, reservdelar eller ändringar som krävs för deras installerade bas, vilket i sin tur minskar antalet fel och driftstopp.

– myABB for L&W kommer att innehålla den senaste informationen och dokumentationen för L&W:s installerade bas i form av en webbaserad databas som är tillgänglig dygnet runt och som innehåller kundspecifikt innehåll för laboratorieutrustning som inte finns någon annanstans i branschen, säger Per Sandström, Product Line Manager för laboratorie- och processprovningsmätningar för ABB Pulp and Paper. myABB öppnar dörren till en digital underhållsresa genom att använda data och teknik för att få en bättre förståelse för hur väl laboratorieutrustningen fungerar. Vi är stolta över att kunna hjälpa våra massa- och papperskunder att hantera sin installerade L&W-bas enklare och säkerställa den längsta möjliga livscykeln och den mest effektiva underhållshanteringen.

myABB for L&W kan köpas som en del av ett serviceavtal för ABB Pulp and Paper Care och finns i två olika alternativ.