Nyheter

Rostiga reaktorer förvärrar energikrisen

Europas största kärnkraftsproducent Frankrike har problem med slitna och rostiga reaktorer. Över hälften är tagna ur bruk – vilket spelar Putin i händerna och förvärrar en redan allvarlig energikris, enligt experter.

Frankrike får idag 70 procent av sin el från sina kärnkraftverk. Eftersom Frankrike står för över hälften av Europas kärnkraft så är de även Europas största nettoexportör av el.

Frankrikes problem med sina reaktorer är inget välkommet bidrag till Europas energikris i spåret av Ukrainakriget. Halvstatliga Électricité de France (EDF) varnade redan i slutet av förra året för minskad produktionstakt i Frankrikes många åldrande kärnkraftverk.

I mitten av september var drygt 55 procent av den franska kärnkraftskapaciteten ur drift. 2022 års elproduktion kommer som en följd av det bli den lägsta på över 30 år, med ett bortfall på 100–120 TWh. Sveriges samlade årsförbrukning uppgår till 140 TWh.

I första hand drabbas Frankrikes grannländer som Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland av den franska kärnkraftskrisen men det kommer även att påverka Sverige.