Nyheter

EdmoLift 4.0 – den största investeringen i företagets historia

EdmoLift framtidssäkrar produktionen med det största investeringsprogrammet någonsin. En 70 MSEK satsning som säkerställer konkurrenskraft i 10–15 år framåt genom en ny produktionsanläggning med en mer automatiserad maskinpark, men också en satsning på hemvisten Härnösand.

Snart är halvtid passerad för utbyggnationen där lokalerna om 1435 m² ska vara på plats i början på nästa år. Under första halvåret 2023 flyttar det också in en ny maskinpark i form av en automatisk lagerhantering som ska supportera en fiberlaser samt en kantbockcell. Även en mindre kantbockningsmaskin kommer in som bidrar till en mer effektiviserad produktionslinje.

– Behovet av EdmoLifts produkter är stort och för att vi ska kunna fortsätta leverera våra smarta lyftlösningar och samtidigt behålla positionen som marknadsledande inom vår bransch, behöver vi öka kapaciteten och vår flexibilitet för att kunna tillmötesgå framtida behov, säger Anders Wahlqvist, VD på EdmoLift.

Den nya maskinparken är unik 

Under senare tid har både programvaror och programmeringen av robotar tagit stora kliv. När projektet påbörjades fanns inte tekniken för en effektiv hantering av korta orderserier på plats samtidigt som systemen inte heller var anpassade för att hantera de största och tyngsta detaljerna. EdmoLift har därför jobbat tätt tillsammans med Bystronic för att få fram en lösning som är anpassad till produktionen som omfattar en stor variation av produkter.

– Det känns extra roligt att få en så högt automatiserad och modern anläggning som verkligen ligger i framkant och som på ett effektivt sätt klarar av att hantera alltifrån små standarddetaljer i långa serier till stora kundanpassade detaljer i korta serier, säger Peter Englund produktionschef på EdmoLift.

Investerar i utveckling 

EdmoLift är en av Härnösands största privata arbetsgivare med strax under 100 anställda. Företaget levererar 6 500 enheter per år och 80% tillverkas på plats i Härnösand. Med den nya produktionsanläggningen kommer bland annat mantid per producerad enhet minska och därmed ökar produktionskapaciteten. Förutom kapacitetsökningen minskar manuella lyft vilket resulterar i en ännu bättre ergonomi för de anställda. Dessutom genereras det på sikt fler arbetstillfällen vilket är bra för hela regionen.

Planerna för en ny produktionsanläggning har varit i rullning under en längre tid och under våren 2022 påbörjades arbetet för ett EdmoLift 4.0 där tidsplanen delades upp i fyra etapper. Markarbetet startade omgående där mer än 7000 m3 schaktades bort innan arbetet med resning av stommen kunde vidtas. Innan årsskiftet kommer även de två återstående etapperna att slutföras vilket är gjutning av platta samt el och vvs innan själva lokalen är färdig.

– Den nya anläggningen ligger i linje med EdmoLifts långsiktiga plan att växa. Ett mål om 300 MSEK i omsättning till 2025 och vi ser fram emot att få se det slutliga resultatet – en anläggning anpassad till EdmoLifts fortsatta expansion, avslutar Anders.