Nyheter

Eltel tecknar ramavtal i Finland

Eltel Finland har ingått ett ramavtal med Caruna, ett finskt energibolag, för att trygga en störningsfri eldistribution. Avtalet är värt cirka 75 miljoner euro under en treårsperiod samt ytterligare två optionsår.

Ramavtalet är baserat på en geografisk modell där Eltel ansvarar för servicetjänster åt Carunas slutkunder, reparationer av distributionsnätverk samt underhålls- och byggnadsarbeten i utvalda kommuner.

Ramavtalet gäller från och med mars 2023 fram till 2026, varefter det finns möjlighet till två års förlängning.

Avtalet omfattar stora delar av Finland och cirka 100 Eltel-anställda kommer att arbeta för att säkerställa pålitliga, säkra och högkvalitativa tjänster för Caruna och dess slutkunder.