Nyheter

Boliden emitterar gröna obligationer riktade mot hållbar zinkproduktion

Boliden har emitterat gröna obligationer om totalt SEK 2 miljarder under bolagets MTN-program med löptider på tre respektive fem år. Finansieringen kommer stödja expansionsinvesteringar i Odda med syfte att öka zinkproduktion med lågt klimatavtryck.  

– Intresset för våra första gröna obligationer har varit mycket stort vilket i sig är ett kvitto på metallernas betydelse för klimatomställningen samt Bolidens position som en hållbar metallaktör, säger Håkan Gabrielsson, ekonomi- och finansdirektör, Boliden.

Boliden är idag branschledande på att utvinna och producera metaller med lågt klimatavtryck. Målet är dessutom att koldioxidintensiteten ska reduceras med ytterligare 40 procent fram till 2030, med 2012 som basår. Igår emitterades för första gången gröna obligationer om totalt SEK 2 miljarder med syfte att stödja Bolidens ambitioner inom klimatomställningen.

Finansieringen kommer att användas till expansionen av zinksmältverket Odda i Norge. Odda är redan idag ett av världens mest klimateffektiva zinksmältverk och expansionen innebär att en större del av den växande efterfrågan på zink, bland annat från en växande fossilfri energiproduktion, kan mötas på ett ansvarsfullt sätt.

För att ett investeringsprojekt inom Boliden ska kunna erhålla finansiering från de gröna obligationerna krävs godkännande av bolagets hållbarhetsfinansieringskommitté samt att samtliga villkor uppställda i Bolidens ramverk för grön finansiering uppfylls.

Ramverket samt den externa utvärderingen från CICERO Shades of Green finns tillgängligt på:

https://www.boliden.com/sv/investerare/finansiell-information/lanestruktur.

Obligationerna emitterades under Bolidens MTN-program och har löptider på tre år till rörlig ränta respektive fem år till fast ränta och kommer att noteras på Nasdaq Stockholms obligationslista. Som arrangör stod DNB Markets.