Nyheter

Arbetare inom metall- och övrigt industriellt arbete utsätts för kemikalier – kan ge eksem

Arbetssjukdomar med diagnosen eksem är vanligast inom yrkesgruppen metall- och övrigt industriellt arbete samt inom vården. Även yrkesgrupper inom restaurang- och storköksarbete, frisörer och byggnadsmålare är utsatta.

Eksemen orsakas främst av att man kommer i kontakt med kemikalier i arbetet eller av att huden reagerar på materialet i skyddshandskar, visar en ny rapport från Afa Försäkring.

– Att arbetssjukdomar med eksemsjukdomar är vanligast förekommande inom metall- och övrigt industriellt arbete förklaras av att det är en yrkesgrupp med många sysselsatta och att man i metall och övrigt industriellt arbete ofta arbetar med eksemframkallande kemikalier, som bearbetningsvätskor, ohärdat epoxin och spillolja, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– Man kan även få eksem om man lider av kontaktallergi och då främst vid allergi mot metaller som man har arbetat med som exempelvis nickel och krom. Det förekommer också att man får allergiska reaktioner av att den skyddsutrustning som ska skydda mot kemikalieexponering sitter fel eller att man får allergiska reaktioner mot själva skyddsutrustningen.

Typfall – 50-årig man yrkesgruppen metall- och övrigt industriellt arbete

Ett av de typfall som finns med i rapporten är en man i 50-årsåldern som tillhör yrkesgruppen metall- och övrigt industriellt arbete och har diagnosen eksemsjukdom på grund av kemikalier vid arbete med bearbetningsvätskor.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Emil Askestad.