Nyheter

Ovako och SKF når milstolpe på vägen mot koldioxidneutral kullagerproduktion

Ovako har nått en viktig milstolpe i sitt hållbarhetsarbete på sin resa mot noll koldioxidutsläpp. Kullagertillverkaren SKF har med hjälp av Ovakos högkvalitativa kullagerstål producerat ett sfäriskt rullager som har 90 % lägre koldioxidutsläpp än deras vanliga sfäriska rullager.

Stålet produceras av 97 % återvunnet stålskrot vid Ovakos fabrik i Hofors och tillverkas av SKF:s fabrik med nettonollutsläpp i Göteborg.

För att illustrera bolagens samarbete har rullager redan installerats i en kran vid fabriken i Hofors, där det är ett av hundratals anslutna rullager som ger smidigare verksamhet och färre oplanerade driftavbrott.

Vårt partnerskap är ett utmärkt exempel på hur samarbeten kan snabba upp omställningen till ett hållbart samhälle. Ovako har koldioxidneutral verksamhet vid alla sina fabriker som ett resultat av produkter som till 97 % består av återvunnet stål, fossilfri elektricitet, processförbättringar och investeringar, bl.a. i det kommande vätgasinitiativet i Hofors, samt kompenserar återstående utsläpp genom koldioxidkompensation.

SKF:s fabrik i Göteborg är den tredje SKF-fabriken som uppnått nettonollutsläpp, en del av SKF-koncernens ambition att uppnå nettonollutsläpp i all sin verksamhet före 2030. Samarbetet har resulterat i ett rullager med 90 % lägre koldioxidutsläpp än ett standardlager.

Marcus Hedblom, Ovakos vd och koncernchef:

– Under det långa samarbetet mellan Ovako och SKF har vi i flera decennier lyckats utveckla hållbara stålprodukter. Genom den här viktiga milstolpen fortsätter nu resan för rullagerproduktion med nettonollutsläpp och användningen av stål från en helt koldioxidneutral produktion.

Rickard Gustafson, vd och koncernchef för SKF:

– Branschens resa för rullagerproduktion med nettonollutsläpp går allt snabbare och den här milstolpen illustrerar både vår ledande position och hur viktigt det är med samarbete. Ovako och SKF har samarbetat sedan lång tid tillbaka och detta är ytterligare ett tydligt exempel på hur vi arbetar för en mer cirkulär industriell utveckling.