Nyheter

Ny vd för Biogas Jämtland Härjedalen

Han kommer från bank- och IT-världen, kooperationen, landstinget, kommunal verksamhet och livet som pensionär. Torbjörn Stark tar med sig en bred erfarenhet och tung biogasentusiasm in som nytillsatt vd för Biogas i Jämtland Härjedalen AB.

– Jag är otroligt taggad!

Han låter onekligen entusiastisk, Torbjörn Stark, den nye vd:n för bolaget Biogas i Jämtland Härjedalen som registrerades 8 juli. Med sig in i rollen som vd har han nämligen även erfarenheter från sin tid som vd för det kommunägda bolaget Biogas Mellannorrland AB, vars planer på en biogasanläggning i Korsta utanför Sundsvall grusades på grund av politiska beslut 2018. Han vill inte kalla det nya vd-uppdraget för en revansch, men han ser positivt på det nya bolagets framtid.

– Det är väldigt roligt att kommunerna i Jämtland och Härjedalen drivit idén vidare och mycket av det vi gjorde då har kunnat återanvändas i det här arbetet. Det är ett jätteviktigt område att arbeta med, att ta vara på matavfallet på ett sätt som vi inte har gjort tidigare.

Biogas i Jämtland Härjedalen kommer att satsa på att framställa flytande biogas i den rötgasanläggning som ska stå klar i Gräfsåsen 2025. Några av anledningarna till varför bolaget satsar på flytande gas är att volymen blir mindre och transporterna därmed blir billigare.

– Man kan säga att komprimerad gas har en lokal marknad medan förvätskad har en internationell eftersom den går att transportera längre. Flytande gas skulle vi kunna köra till Sundsvall, flera, bland annat inom rederinäringen har hört av sig och har sagt att de är intresserade, berättar Lars Wissing, som är teknisk resurs Biogas Jämtland.

I dagsläget har dock företaget Reaxcer tecknat en avsiktsförklaring med målet att köpa all biogas som anläggningen i Gräfsåsen kommer att producera.

Torbjörn Stark berättar att Biogas Jämtland Härjedalen har fått 124 miljoner kronor i investeringsstöd via Klimatklivet och att bolaget kommer att täcka resten av kostnaderna. Det betyder att bolaget kommer att bli vinstdrivande först på sikt. När bolaget styrde om till flytande gas gjordes dessutom en tilläggsanmälan till Klimatklivet för de merkostnader investeringen innebär.

– Lönsamheten gör ändå att det är värt den ökade kostnaden för att framställa flytande biogas, säger Lars Wissing.

En knäckfråga som återstår att lösa är att kvalitetssäkra tillgången på substrat, det material som ska omvandlas till biogas. Att det är viktigt att kunna säkerställa tillgången på biogas har inte minst kriget i Ukraina gjort tydligt.

Slutligen behöver en infrastruktur för tankning av biogas byggas upp, något som ligger utanför Biogas Jämtland Härjedalens uppdrag.

– Det har hittills varit en väldig hausse för elbilar, men el är bara ett av flera sätt att ersätta de fossila transporterna på. Det måste till en blandning av flera olika alternativ för att vi ska kunna föra fram våra fordon och fartyg, avslutar Torbjörn Stark.