Nyheter

Industrin samlades gällande de höga elpriserna

Under onsdagen i förra veckan fanns Pär Bragsjö, VD, och Marie Alsér, kvalitets- och marknadsansvarig på Mercatus på plats vid de samtal som kommunens utvecklingsenhet tillsammans med Teknikföretagen bjudit in till. Ämnet var beträffande de nu rådande och historiskt sett högsta elpriserna någonsin.

Deltagare både från riksdagen, den lokala politiken och näringslivet liksom representanter från arbetsgivarorganisationer fanns på plats i Södra Vi där också Vimmerbys största privata arbetsgivare, och en av Mercatus största kunder finns, nämligen Metallfabriken Ljunghäll.

Efter en rundvandring i Ljunghälls fabrik, fick vi ta del av vittnesmål från mestadels gjuteriföretag runt om i Småland om en tuff situation. Besparingar får nu användas för att betala löpande elavgifter i stället för att investera i miljöbesparande åtgärder.

Att lägga budget för kommande år, till och med kommande månad, ses som en omöjlighet när elpriset senaste tiden ökat exponentiellt. Detta bidrar onekligen till en komplicerad situation och politikerna som var samlade var eniga om att en snabb lösning behövs. Hur lösningen ser ut, var dock föga förvånande politikerna inte överens om, framför allt inte så här i valtider.