Nyheter

Militär teknik förebygger och bekämpar skogsbrand

Likt tidigare års sommarmånader har bränder härjat i både Sverige och andra länder. Som vanligt har skadorna på skog och mark varit stora och kostsamma, något som skulle kunna reduceras.

– Med ny teknik såsom drönare och artificiell teknik kan skogsbränder förebyggas och bekämpas effektivare, säger Mikael Karlsson, vd på MW Group.

Redan i mitten av augusti hade MSB haft rekordmånga ärenden av luftburet stöd där deras helikoptrar och skopande flygplan har skickats till pågående bränder. Dessutom har nära 700 000 hektar mark i södra Europa förstörts undersommarens kraftiga bränder, bland annat har Spanien drabbats hårt.

Sverige borde, enligt det nordiska totalförsvarsbolaget MW Group, utnyttja militär teknologi för att förhindra skogsbränder, och för att bekämpa bränder på ett mer effektivt sätt.

– Vi behöver bredda informationen om skogarna och stärka upp när det gäller brandriskkartläggning för att proaktivt minska riskerna för skogsbrand, öka brandövervakning där man kan hitta de första små brandhärdarna och sätta in rätt åtgärder i ett tidigt skede, säger Mikael Karlsson, vd på MW Group.

Med hjälp av militär drönarteknik kan obemannade drönare flyga genom rök och fotografera i realtid. Med artificiell intelligens går det att räkna ut hur bränderna troligtvis kommer röra sigoch hur man bäst släcker dem.I exempelvis Finland har man kommit långt med att ta till militär teknik för att digitalisera sin skog.

Genom en mobilapp kan det finska räddningsväsendet snabbt få information om skogen. Avancerade algoritmer ger en överblick över området, beräknar risker, pekar ut riskområden, tänkbara spridningsvägar för en eventuell brand, och ger information hur man kan ta sig fram med släckningsutrustning om en brand skulle uppstå.

– Vi behöver lägga stora resurser på att bekämpa bränder och samtidigt värna om våra kolsänkor i skogarna. I Finland har man, med mycket goda resultat, prioriterat kartläggning och analyser innan bränderna är ett faktum. Detta är något som Sverige och hela Europa kunde dra nytta av, avslutar Mikael Karlsson.