Nyheter

SkartaNYAB förvärvar Power Forze

SkartaNYAB Plc fortsätter bygga en ren framtid, och förvärvar Power Forze AB, som erbjuder tjänster avseende kraftinstallationer för industri och vindkraft, samt konstruktion och underhåll av elnät.

Köpeskillingen uppgår till 38,5 miljoner SEK, varav 8,5 miljoner SEK betalades som kontant vederlag och resterande genom att anordna en riktad nyemission för Power Forze AB:s aktieägare.

Förvärvet kommunicerades den 26 augusti och affären avslutades den 30 augusti 2022.

SkartaNYAB har stark kompetens och expertis inom specialiserad byggnation och siktar på att utöka sin verksamhet i värdekedjan för förnybar energi mot utveckling, byggande och ägande av övergripande projekt inom ren energi. Investeringar över 100 miljarder euro är planerade i Norrbottensområdet, där SkartaNYAB är väl positionerade med sin långa historia och starka förankring i Luleå- och Kirunaområdena och pågående projekt i Norrbottensområdet.

– Vårt samhälle står inför stora utmaningar när det gäller att säkra framtidens elförsörjning. Ett växande behov av el genererar stora investeringar i elnät och elproduktionsanläggningar i Sverige. Svenska Kraftnät planerar att investera över 100 miljarder kronor i nätet under de kommande tio åren, med över 50 projekt för ökad kapacitet. Regeringen godkände i augusti en investering på totalt 3,2 miljarder kronor för att förbättra stamnätsstationerna och anpassa sig till de ökade behoven av förnybar elproduktion. Det gäller tre stationer i Jokkmokk och stationer i Gagnef, Norrköping, Salem, Umeå och Uppsala. Investeringarna ingick i Svenska Kraftnäts investerings- och finansieringsplan för 2022-2024. Genom förvärvet av Power Forze AB kan vi stärka vår position i energibyggets värdekedja och tillsammans erbjuda våra lösningar på större projekt för att möta utmaningarna. Power Forze bidrar också till gränsöverskridande drift och synergier inom Finlands nystartade elnätsverksamhet, samt med vår elteknik i dotterbolaget Sitema, säger Johan Larsson, VD för SkartaNYAB Plc.

Power Forze AB är ett företag som är verksamt framför allt i norra Sverige och erbjuder tjänster avseende kraftinstallationer för industri och vindkraft samt byggnation och underhåll av elnät. Företaget grundades 2020. Bolagets omsättning för räkenskapsåret 2021 var 6,2 miljoner euro och rörelsevinsten 0,4 miljoner euro. Beräknad omsättning för 2022 är 8,4 miljoner euro och rörelsevinsten 0,5 miljoner euro. Power Forze har sitt säte i Jokkmokk och har anläggningar även i Luleå och Piteå i Norrbotten. Bolaget ägdes till fullo av fyra anställda med nyckelpositioner. Stefan Helmvall, Göran Petäjävaara, Fabian Hansson och Kristoffer Forsman.

– Att gå samman med SkartaNYAB var väldigt attraktivt för oss. Vi kunde inte tänka oss en bättre partner för att fortsätta vår entreprenörsresa. Och vi kunde inte tänka oss en bättre partner för framtida värdeskapande för samhället, våra anställda och naturligtvis för våra aktieägare. Vi ser många möjligheter som leder till utveckling av vår verksamhet kommande år. Power Forze genomför allt från små till stora och komplexa projekt inom elproduktion, eldistribution och industri. Vår kompetens spänner över segmenten Lokalt/Regionalt Elnät, Vindkraft och Industri. Vi genomför planering och byggnation av lokala och regionala nät och hoppas därigenom bidra till en stabil kraftförsörjning till samhället. Tillsammans med SkartaNYAB kan vi tillhandahålla kompletterande tjänster till våra kunder och spela en stor roll för att säkra elförsörjningen i Norrbottensområdet, säger Stefan Helmvall, VD för Power Forze.