Nyheter

Nevel bygger ihop fjärrvärmenäten i Åstorp och Bjuv

Energiinfrastrukturföretaget Nevel bygger ihop fjärrvärmenäten i Bjuv och Åstorp med en fem kilometer lång fjärrvärmeledning. 

Med en ny fjärrvärmeledning kan fossilfri värme överföras från Bjuv till Åstorp. Företag, fastighetsägare och hushåll i hela området får tillgång till ett fjärrvärmenät som är optimerat för förnybara bränslen och minskad användning av fossila bränslen. Nätet kommer att kunna byggas ut i takt med att efterfrågan ökar.

– Det här projektet ökar driftsäkerheten och tryggar försörjningen av hållbar energi via fjärrvärmenäten i både Bjuv och Åstorp. Det är bra för kunderna och bra för bygden, säger Mikael Henrysson, kommunstyrelsens ordförande i Bjuv.

– Den nya ledningen gör det lättare att ansluta nya kunder i takt med att våra kommuner växer, och också att ansluta sidoströmmar från industrier. Det är bra för både miljö och ekonomi, säger Ronny Sandberg, kommunstyrelsens ordförande vid Åstorps kommun.

Tillstånd från markägare och andra berörda för att bygga den nya fjärrvärmeledningen finns på plats. Arbetena har påbörjats och beräknas vara färdiga kommande vinter. Nevels investering uppgår till omkring 40 miljoner kronor.

– Vi ser en mycket stark efterfrågan på klimatsmart fjärrvärme i både Bjuv och Åstorp. Sammanslagningen av de båda orternas fjärrvärmenät kommer att få många efterföljare runt om i landet. Det säger Peter Bäckström, Sverigechef för Nevel.

På bilden: I Bjuv, där Mikael Henrysson (tv) är kommunstyrelsens ordförande och Åstorp, där Ronny Sandberg (th) har motsvarande uppdrag bygger ihop sina fjärrvärmenät med en 5 kilometer lång fjärrvärmeledning. Stefan Jacobsson (mitten) på energiinfrastrukturföretaget Nevel leder arbetet.