Nyheter

Ny rapport från IKEM: Sveriges konkurrenskraft försvagas

IKEM:s medlemsföretag anser att svensk konkurrenskraft drastiskt försvagats sedan 2019. Det visar en ny rapport från IKEM. Energiförsörjning och politisk stabilitet som i decennier varit några av Sveriges starkaste fördelar är nu två områden där konkurrenskraften är svag.

IKEM:s medlemsföretag står för en femtedel av svensk tillverkningsindustri och 20 % av den svenska varuexporten. Försvagningen av svensk konkurrenskraft hotar nu investeringar hos dessa, för Sverige, viktiga företag.

IKEM, branschorganisationen för kemi-, läkemedel, raffinaderi, plast- och gummiindustrin, har sedan 2016 vid tre tillfällen låtit medlemsföretagen betygsätta produktionsförutsättningarna i Sverige jämfört med liknande produktionsländer.

Resultatet av den senaste undersökningen visar att Sverige sedan 2019 tappat i relativ konkurrensfördel inom sju av elva kategorier och får bottenbetyg i den nytillkomna kategorin – ”elförsörjningens stabilitet”. Även ”politisk stabilitet” där Sverige haft en tydlig fördel har nu vänt till en svaghet och synen på ”Myndigheters regeltillämpning” backar kraftigt.

– Våra medlemmar ingår ofta i internationella koncerner och har därför en bra koll på förutsättningarna i konkurrerande länder. Elförsörjningen och elpriserna är av förklarliga skäl högst på agendan men lägger vi till de övriga försämringarna ser vi en bred försvagning av konkurrenskraften jämfört med andra länder. Något som tydligt oroar företagen och som våra politiker måste ta på allvar, säger Carl Eckerdal, Chefekonom på IKEM.

Kategorin ”elförsörjningens stabilitet” fanns inte med i IKEM:s tidigare undersökningar från 2019 och 2016 eftersom det var en icke-fråga då. Nu intar elförsörjningen en jumboplats och elpriserna har sedan 2019 gått från att vara konkurrensfördel (42 procent) till en klar nackdel (minus 67%).

– Det är inget mindre än ett kraftfullt politiskt misslyckande att den svenska elförsörjningen gått från en svensk paradgren till att nu totalt ha havererat.

– Konsekvensen av denna bekymmersamma utveckling är tappade investeringar och nedläggning av verksamheter. Dessvärre ser vi ingen snar lösning på problemet, då politisk oförmåga i kombination med att ledtiderna för en utbyggnad av överföringskapacitet och elproduktion är långa. I slutänden är det både den nödvändiga klimatomställningen och den svenska välfärden som blir lidande, säger Peter Kihlgren, VD på Kemira och ordförande för SKGS, ett energisamarbete för basindustrin.