Nyheter

ONE Nordic bygger 17 km lång regionledning i Kristianstad

ONE Nordic var en av ett fåtal aktörer som kvalificerade sig och uppfyllde de hårt ställda kraven i upphandlingen både avseende teknisk förmåga, kvalitet och miljö. Som i många upphandlingar är priset avgörande för tilldelning och här kunde ONE Nordic med hjälp av lokal närvaro och en väl inarbetad projektmodell lämna ett konkurrenskraftigt anbudspris, säger Mattias Montelin, chef för regionnätsledningar på ONE Nordic.

E.ON Energidistribution behöver bygga om en 50 kV regionledningslinje och de har gett ONE Nordic uppdraget att rasera den gamla luftledningen och bygga upp en ny med ca 15-20 meter höga stolpar. Ledningssträckan som går mellan Torsebro-Salskog i Kristianstads kommun är ca 17 km lång.

Den nya kraftledningen kommer att bli mer driftsäker och uppförs med så kallade stålrörstolpar. Material från den raserade ledningen lämnas till återvinning, det handlar huvudsakligen om 150 000 kg metallskrot.

– Att ONE Nordic vann affären visar att vi som en svensk aktör är konkurrenskraftiga inom regionnätsupphandlingar. Idag köper elnätsägarna ofta in regionnätsentreprenader från utlandet eftersom kompetensen och arbetskrafttillgången i landet är en bristvara. Det är en samhällsviktig säkerhetsfråga att det finns lokal kompetens att ta hand om Sveriges elnät. ONE Nordic har beslutat att ta det ansvaret och har den senaste tiden växlat upp sin regionnätsverksamhet med kompetens som både kan bygga och underhålla Sveriges regionnätsledningar. Enda sättet att effektivt och säkert kunna ta hand om Sveriges regionnät är att underhålla det med lokal personal. Den pågående och stundande massiva upprustningen av Sveriges regionnät runt om i landet är en förutsättning om Sverige ska kunna öka landets energikapacitet samt genomföra energiomställningen i enlighet med de tidplaner som Riksdagen fastställt, säger Mattias Montelin.