Nyheter

Debatt: ”Enorm potential i energi­effektivisering”

”Självklart måste vi ta ansvar för energi­tillförseln, men det är både enklare och billigare att minska energi­användningen.”

Det skriver Louise Ödlund, professor i energi­system, Linköpings universitet, Anders Wijkman, ordförande Climate-KIC, Maria Wolrath-Söderberg, lektor i retorik, Södertörns högskola, forskar om klimat­argumentation, Thomas Sundén, vd Sustainable Innovation, Anders Ekdahl, chef för försäljning och strategi, Nordic Climate Group, Ola Månsson, vd, Installatörs­företagen, Lotta Bångens, vd, Energi­effektiviserings­företagen i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Vi har länge levt i tron att vi har obegränsade mängder av energi till ett hyggligt pris. Nu inser vi att det kommer att förändras, och inte bara tillfälligt. Under sommaren har debatten handlat om olika energislag och hur de bör utvecklas för att vara en del av svensk energimix i framtiden. Alltifrån vindkraft, bioenergi och sol till kärnkraft har diskuterats. Energislagen har gemensamt att användningen av dem står i konflikt med andra intressen; miljö, bibehållna landskap, kultur, tillgång till metaller/mineraler, biologisk mångfald, tillgång till trä för byggproduktion, tyst ljudmiljö, låga partikel­halter, skog som en koldioxid­sänka et cetera. Beslut om en utökad energi­tillförsel betyder en avvägning mot dessa intressen. Vad är vi beredda att ”offra” för att säkerställa en planet för framtidens generationer samtidigt som vi säkrar dagens energi­tillgång?”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/0Geln0/debattorer-enorm-potential-ienergieffektivisering