Nyheter

Paques minskar stilleståndstiden i biogasanläggningar med Watson-Marlows pumpar

När pumparna överhettades i dess biogasavsvavlingssystem, ersatte Paques dem med Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS) peristaltiska pumpar och har sedan dess uppnått ökad effektivitet och kostnadsbesparingar.

Paques, världsledande inom utveckling och konstruktion av kostnadseffektiva reningssystem för avloppsvatten och gas, har minskat stilleståndstiden genom att implementera APEX-, Qdos- och Bredel-pumpar vid en av sina anaeroba reningsanläggningar för industriellt avloppsvatten i Brasilien.

Utmaning

Paques, vars huvudkontor ligger i Nederländerna, hjälper företag att minska färskvattenintaget, minska sina koldioxidavtryck och återvinna värdefulla resurser från avfall genom sin miljövänliga bioteknik.

Paques biologiska process THIOPAQ® avlägsnar svavelväte (H2S) från biogas- och naturgasflöden som producerar elementärt svavel, ett gult fast ämne vid rumstemperatur, och som kan tillämpas på ett brett spektrum av biogasflöden som innehåller H2S.

De progressiva förträngningspumparna var benägna att överhettas under driften, särskilt under överföringen av svavelmassa från reaktorerna till centrifugen, och krävde därför konstant temperaturövervakning vilket ledde till frekventa underhållsstopp.

Det var under produktionen av en ny kundenhet som Paques gjorde förbättringar i sitt system för avsvavling av biogas THIOPAQ® (THIOPAQ® – Biogas Desulfurization – PAQUES). Enheten var ett samarbete mellan ett stort sockerbruk och ett kraftvärmeföretag med fokus på produktion av biogas från jordbruksavfall.

Lösning

I det här projektet ersattes de progressiva förträngningspumparna i systemet THIOPAQ® med flera olika peristaltiska pumpar från WMFTS – APEX och Bredel slangpumpar och Qdos kemikaliedoseringspumpar, vilket minskade stillestånden och underhållet.

– Jämfört med de tidigare progressiva förträngningspumparna i THIOPAQ®-systemet, erbjuder WMFTS peristaltiska pumpar en mycket lägre total ägandekostnad, sa Antonio Yamada, ingenjörschef på Paques. Dessutom har underhållskostnaderna minskat avsevärt, liksom volymen av kemiska komponenter som behöver användas i processen.

Pumparna går hela dagen, varje dag och används i den kemiska doseringen av näringsämnen, soda och skumdämpare i vätskorna som kommer från avfallsdammarna, och i överföringen av svavelmassan till centrifugen. Qdos-pumparna används för kemikaliedosering medan APEX och Bredel används för svavelöverföring och sodadosering.

Resultat

En noggrann kemikaliedosering av APEX- och Qdos-pumparna förbättrade kvaliteten och effektiviteten i borttagningsprocessen av H2S. Dessutom har Bredel-pumparnas förmåga att hantera mycket nötande och korrosiv svavelmassa undanröjt behovet av kontinuerliga, kostsamma avbrott för korrigerande underhåll och har sålunda bidragit till en ökad effektiv drift.

– Partnerskapet mellan WMFTS och Paques har varit nyckeln till framgången för anläggningsprojektet, förklarade Nilton Constantino, försäljningsingenjör på Watson-Marlow.

– Det här är en utmärkt demonstration av att när man tar sig tid att korrekt identifiera problem i den dagliga systemdriften, tillsammans med annan värdefull information om systemet, blir det möjligt att skapa en lösning som passar kundens behov perfekt. Watson-Marlows unika position som fullserviceleverantör innebär att vi har expertis inom ett brett spektrum av pumpar och utrustning och kan rekommendera den optimala lösningen för våra kunder, oavsett om det är en enda pumptyp eller flera pumpar ur vårt sortiment.

Anläggningen lanserades i slutet av 2020 vid sidan av ett befintligt etanol- och sockerbruk för ett multinationellt företag, som maler mer än 5 miljoner ton sockerrör per år och genererar en volym vinass – en biprodukt från socker- eller etanolindustrin – som kan uppfylla biogasbehov i kommersiell skala.

Med förväntningar om att producera 138 000 megawattimmar (MWh) elektricitet per år, sätter projektet detta konsortium i en strategisk position på marknaden för förnybar energi och belyser den stora potential som finns i behandlingen av agroindustriellt avfall för en snabbt växande marknad.