Nyheter

Debatt: ”Höga elpriser – det här bör politikerna göra”

”Nyckelaktören för att jämna ut elpriserna i Sveriges olika områden är Svenska Kraftnät. Bäst är att utjämna med hjälp av flaskhalsintäkterna.”

Det skriver Nils Andersson, civilingenjör, tidigare vd för Kraftverksföreningen, ledamot i Nordpools styrelse, affärsutvecklingsansvarig på Elproduktion Norden på Vattenfall och ordförande i utredningen om elcertifikat, Lennart Billfalk , teknologie doktor, tidigare vd för Elforsk (numera Energiforsk), vice vd i Vattenfall med ansvar för teknisk utveckling och strategisk planering
Gunnar Lundberg, civilingenjör, tidigare anställd i Vattenfall som marknadschef, regionchef, vd för Vattenfall Regionnät samt Regulatory affairs, ordförande i Eurelectric market committee
Per Norberg, fd adjungerad professor i elkraftsystem vid Chalmers, tidigare utvecklingschef för Transmission och Distribution på Vattenfall Eldistribution och Set Persson, civilingenjör, tidigare chef för Vattenfalls produktionsplanering Norden i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”De höga elpriserna kommer att bestå under lång tid. Till kommande vinter är det inte uteslutet att det uppstår effektbrist i södra Sverige. Trots mycket höga elpriser kan det uppstå situationer, främst vid låg vindkraftproduktion och låga temperaturer, när import av el från kontinenten blir omöjlig. Då kommer elpriserna att öka till bristpriser och Svenska Kraftnät kan bli tvingad till bortkoppling av elanvändare.”

”Denna situation kan alltså uppstå trots att vi under mer än 25 år haft en konkurrensutsatt elmarknad. Marknaden själv har alltså bevisligen inte kunnat förhindra att vi nu upplever en bristsituation. Ingen aktör har nämligen haft ansvar för att bevaka systemets leveranssäkerhet på sikt vare sig för effekt eller energi och ingen mekanism har tagits fram för att i god tid skapa leveranssäkerhet.”

”Det måste tas ett politiskt beslut att utse Svenska Kraftnät till att bevaka leveranssäkerheten och om behov uppstår upphandla nödvändig kapacitet.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/JxKpd7/hoga-elpriser-det-har-ska-politikerna-gora-skriver-experter-pa-elmarknaden