Nyheter

Samarbete som framtidssäkrar Borås biogas

Nu är det klart att Borås Energi och Miljö och St1 kommer samarbeta kring biogasen i Borås. Borås Energi och Miljö ska producera biogas genom rötning av matavfall och avloppsslam, St1 ska förädla biogasen och sälja gasen främst till fordonsgasmarknaden. Samarbetsavtalet är ett långsiktigt samarbete.

Borås är en modern kretsloppsstad som tar vara på olika energiströmmar i staden och omvandlar dessa till nyttor för boråsarna. Ett viktigt kretslopp är biogas. Det finns i dag ett stort nationellt och internationellt behov av förnybart bränsle till fordonsmarknaden.

Samarbetet möjliggör att Borås biogas kommer till användning där den bäst behövs. St1 kommer uppföra nya anläggningar på Sobacken för att förädla biogasen och i framtiden även kunna erbjuda flytande biogas, LBG. St1 har erhållit investeringsstöd via Klimatklivet och nu kommer investeringsprojektet att påbörjas. Målet är att driftsättning av de nya anläggningarna ska ske i slutet av 2023.

Borås är en föregångare som började producera biogas från matavfall redan på 1990-talet. Idag har Borås Energi och Miljö biogasproduktion från både matavfall och avloppsslam. Under de senaste åren har bolaget förnyat produktionsanläggningarna med bland annat en ny rötningsanläggning kopplat till det nybyggda avloppsreningsverket och satsat på en ny förbehandlingsanläggning för matavfallsrötning.

– Med våra moderna anläggningar i kombination med den erfarenhet och kompetens vi har inom bolaget, kommer vi kunna producera stora mängder biogas i framtiden. I och med samarbetet med St1, kommer vår biogas att kunna nå ut till en stor marknad, säger Magnus Kårestedt VD på Borås Energi och Miljö. Vi har noga valt att inleda ett samarbete med St1 eftersom företaget är etablerat och en spjutspets på biogasmarknaden.

Energifyllt samarbete

Samarbetsavtalet innebär ett tydligt affärsgränssnitt mellan parterna. Borås Energi och Miljö kommer att fortsätta röta boråsarnas matavfall och avloppsslam och St1 kommer att förädla gasen och avyttra den på biogasmarknaden. Affärsuppgörelsen bygger på att vardera parten gör det den är bäst på i värdekedjan men tillsammans är vi övertygade om att vi kan få ut det bästa av två världar.

Borås Energi och Miljös två publika tankstationer (Åhaga/Hulta) kommer övergå till St1.

– På St1 stärker vi vår verksamhet genom strategiska långsiktiga partnerskap. Att stärka biogasverksamheten i våra verksamhetsländer är ett konkret steg när vi på ett konsekvent och långsiktigt sätt genomför vår tillväxtstrategi. Vi är mycket glada över att planerna med en solid partner som Borås Energi och Miljö nu blir verklighet, och vi tillsammans kan börja minska koldioxidutsläppen från transporter och påskynda energiomställningen, säger Matti Oksanen, direktör för St1:s gasverksamhet.

– Vi är övertygade om att vi tillsammans med St1 kan ta stora steg mot vår vision att skapa Sveriges mest hållbara kretsloppsstad. I och med att vi har valt att ingå ett långsiktigt samarbetsavtal har vi tryggat biogasens framtid i Borås och sett till att vi kan skapa fortsatt klimatnytta i många år framöver, avslutar Magnus Kårestedt.