Nyheter

Hitachi Energy stöder ett stort steg i Tysklands energiomställning

Hitachi Energy har vunnit en stor order från TenneT och TransnetBW, två av Tysklands fyra stamnätsägare (TSO), för att leverera en transmissionslösning för HVDC-förbindelsen SuedLink DC4 mellan norra och södra delen av landet.

SuedLink DC4 är en av de viktigaste investeringarna i kraftnätet och energiomställningen i Tyskland. Projektet kommer att spela en avgörande roll i Tysklands energiomställning och
kommer att möjliggöra en minskad användning av fossila bränslen och hjälpa landet att uppnå koldioxidneutralitet senast 2045.*1

Med hjälp av Hitachi Energys HVDC Light®-teknik kommer SuedLink DC4 att överföra upp till 2 000 megawatt utsläppsfri el, vilket är tillräckligt för att försörja 5 miljoner tyska hushåll.*2
Länken kommer att effektivt överföra el 550 kilometer under jord, vid ±525 kilovolt, och skicka vindkraft från norr till industrierna i söder, eller alternativt solenergi från söder till norr när det
behövs.

– Vi är stolta över att spela en avgörande roll i denna mycket viktiga investering i Tysklands övergång till förnybar energi och koldioxidneutralitet”, säger Niklas Persson, global chef för
Hitachi Energys affärsområde Grid Integration. ”HVDC Light är den möjliggörande tekniken för storskaliga överföringar av förnybar energi, både på land och till havs.”

– SuedLink kommer att utgöra ryggraden i energiomställningen i Tyskland. I och med tilldelningen av HVDC-systemet till DC4 till Hitachi Energy går vi nu mot förverkligandet av denna viktiga kraftlänk”, säger Tim Meyerjürgens, Chief Operating Officer på TenneT.

Hitachi Energy kommer att leverera en HVDC Light-omriktarstation i varje ände av SuedLink DC4 för att omvandla växelström från elnätet till likström för leverans genom länken och tillbaka
till växelström för överföring till det mottagande nätet. I kontraktet ingår tre kabelsektionsstationer.

Som en del av sitt långsiktiga engagemang för Tysklands energiomställning har Hitachi Energy nyligen vunnit eller slutfört order på lösningar som integrerar storskalig förnybar energi. Det
handlar bland annat om omriktarstationer för NordLink*4, HVDC-förbindelsen mellan Tyskland och Norge, omriktarstationer för anslutning av den 900 megawatt stora havsbaserade vindkraftparken DolWin5 i tyska Nordsjön, Kriegers Flak Combined Grid Solution som förbinder de tyska och danska elnäten med två havsbaserade vindkraftparker i Östersjön, och lösningar för elkvalitet som gör det möjligt för mer förnybar energi att flöda från norra till södra Tyskland.