Nyheter

Etteplan investerar i svenska Ekkono Solutions – en utvecklare av maskininlärning och artificiell intelligens

Etteplan gör en strategisk investering i det svenska startup-företaget Ekkono Solutions AB, som utvecklar maskininlärning och artificiell intelligens. Etteplan förvärvar cirka 20 procent av företaget.

Digital teknik utgör en enorm tillväxtpotential för Etteplan. Lösningar baserade på maskininlärning och artificiell intelligens påskyndar den fjärde industriella revolutionen och främjar införandet av teknik som stöder digitala och gröna omställningar. Teknikerna kan till exempel användas för individuell prestandaoptimering, underhållsoptimering, eller optimering av energiförbrukning.

– Dataanalys och optimering av maskiner och utrustning blir allt viktigare när företagen utvecklar sina maskiner och utrustningar för att bli allt mer energieffektiva. Investeringen i ett startup-företag stöder Etteplans strategi och mål att införa modern teknik som en del av våra servicelösningar. Vårt mål är att samarbeta på djupet och styra utvecklingen av Ekkonos teknik. Vi vill använda tekniken för att skapa värde för våra kunder och stödja utvecklingen av framtida hållbara maskiner och utrustning, säger Etteplans CEO och koncernchef Juha Näkki.

Ekkono Solutions AB grundades 2016 och är ett svenskt teknik- och mjukvaruföretag inom Edge Machine Learning (ML) som sysselsätter maskininlärningsingenjörer, datavetare och embeddedutvecklare. Ekkono Edge Intelligence är en programvara för edge computing. Den kan användas för att analysera till exempel fordon eller elmotorer i realtid, självlärande och individuellt, under drift.

– Etteplan är en fantastisk partner för oss. Deras djupa och breda tekniska kunskap hjälper oss att vidareutveckla användningen och implementeringen av vår teknik. Bland Etteplans kunder finns många maskin- och utrustningstillverkare som kan använda vår innovativa teknik för att förbättra sina produkter, säger Ekkonos VD Jon Lindén

En maskin eller utrustning använder resultaten från analysen exempelvis för att optimera underhållet eller öka sin energieffektivitet. Ekkonos teknik för Edge Machine Learning kräver inte överföring av data till molnet, utan gör analysen och optimeringen lokalt på maskinen eller utrustningen. Ekkonos teknik fungerar därför även i maskiner och utrustning som saknar internetuppkoppling.

Med investeringen får Etteplan möjlighet att vara med i vidareutvecklingen av Ekkonos teknik genom representation i Ekkono Solutions AB:s styrelse.