Nyheter

Nordic Paper utforskar ytterligare förbättrade barriärer för förpackningar

Nordic Paper är världsledande inom tillverkning av naturliga greaseproofpapper som används i olika livsmedelsapplikationer, till exempel som bakplåtspapper, för bakformar eller för mattråg.

Pappret har naturliga barriäregenskaper som uppnås utan tillsats av fluorkemikalier, så kallade PFAS. För att vidareutveckla dessa naturliga barriärer i syfte att på sikt kunna expandera marknaden för bolagets greaseproofpapper har ett tvåårigt samarbete inletts med Centre Technique du Papier, CTP, i Frankrike.

Nordic Paper tillverkar naturligt greaseproofpapper för livsmedelssektorn utan tillsatta fluorkemikalier.  Viktigt för dessa papperstyper är att barriäregenskaperna är bra, så att fett från livsmedlet inte tränger igenom pappret. Det nu startade samarbetsprojektet med CTP fokuserar på att utforska och utveckla ytterligare förbättrade naturliga fettbarriärer utan tillsatta fluorkemikalier.

– Våra papper har bra och naturliga barriärer för många användningsområden men vi är nyfikna på att testa gränserna och öka fettresistensen i våra produkter, säger Henrik Kjellgren, produktchef för Natural Greaseproof.

CTP är ett ledande forskningsinstitut inom pappersindustrin med en speciell kompetens inom behandling av fiberytor och inom ytors barriäregenskaper. I projektet kommer flertalet labbtester att genomföras som förväntas ge värdefull information för Nordic Papers fortsatta utvecklingsarbete gällande ytterligare förbättrade barriäregenskaper. Målet är inställt på att expandera marknaden för naturliga greaseproofpapper så att bolagets kunder ska kunna göra hållbara förpackningar för maträtter som idag förpackas i plast- eller aluminiumbaserade lösningar.

– Ett exempel som vi tittar på är mattråg för fryst lasagne som kräver oerhört bra barriärer när maträtten värms, förklarar Henrik Kjellgren.

Nordic Paper kan med sina naturliga greaseproofpapper redan idag erbjuda mer hållbara alternativ till tillverkning av förpackningar av plast eller av material med tillsatta fluorkemikalier.

– Vi kan med våra papper bidra till att fasa ut användningen av PFAS och dessutom minska plastanvändningen i samhället. Därför är det viktigt att vi är med och tar ytterligare steg för att utveckla oss mot angränsande användningsområden som vi idag inte når för att på så sätt öka vårt bidrag till ett hållbart samhälle, avslutar Henrik Kjellgren.