Nyheter

#InvestTalks Podcast med Peter Hjorth , VD @Bluelake Mineral

Bluelake Mineral är ett bolag som identifierar, förvärvar och utvecklar intressanta mineralprojekt fram till gruvstart. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden, främst koppar, zink och nickel. 

Dessa metaller fyller en nyckelfunktion i samhällets gröna omställning och efterfrågan och därmed även prisnivån på dem kommer sannolikt att öka rejält framöver. Det berättar Peter Hjorth, vd på Bluelake Mineral.

Fakta: 

Bluelake Mineral är ett bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld. Bolaget driver projekten genom dotterbolag i Sverige, Norge och Finland. Bluelake Mineral identifierar, förvärvar och utvecklar intressanta mineralprojekt fram till gruvstart för att antingen sätta gruvan i produktion i egen regi eller genom samarbete med större industriell partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden. Bluelake Mineral är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet BLUE. 

Intervjun publiceras även i:

#Investtalks Sektor: Health Care med Dagens industri & di.se – Nordens största affärstidning med 290 000 läsare.

Läs mer på: 

https://lnkd.in/eBXwsePu

Dagens industri E-tidning: 

https://etidning.di.se
Di.sehttps://lnkd.in/emDPxmEs

Webcast:

https://lnkd.in/emdAfDPb

Podcast:

https://lnkd.in/eg9ZqhSF