Nyheter

Finansiering från Resilient till solvärmeforskning i Umeå

Umeå Universitet har beviljats 2,8 miljoner kronor för att arbeta med koncentrerande solfångare. Medlen kommer från Resilient, ett kompetenscentrum finansierat av Energimyndigheten där Absolicon ingår.

Medlen stärker den forskningsgrupp på Tillämpad fysik och elektronik, Umeå Universitet, där Absolicon finansierar en industridoktorand under projektets planerade varaktighet närmaste 4,5 åren.

Den 9 juni meddelade Absolicon att företaget kommer delfinansiera en ny industridoktorandtjänst hos forskningsgruppen som skall arbeta med storskalig solvärme för fjärrvärmenät. Därefter har Absolicon och Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik vid Umeå Universitet ansökt om medel för att ytterligare utöka forskningsgruppen.

Nu har kompetenscentret Resilient, där både Umeå universitet och Absolicon ingår, beslutat att ge forskningsgruppen 2,8 miljoner kronor för att arbeta med projektet ”Integration of solar concentrating collectors in district heating systems in high latitude regions”.

Projektet skall visa hur solvärme optimalt kan integreras i svenska fjärrvärmenät med hänsyn till alternativ bränslekostnad, fjärrvärmebolagens inställning till solvärme, samt studera hur växthuseffekten potentiellt kan minska genom att integrera solvärme med fjärrvärme och systemlösningar där solvärmen lagras från sommar till vinter i säsongslager.

Resultatet av projektet skulle kunna utgöra en del i en strategi för ett ”Fossilfritt Sverige” för att nå landets nollutsläppsmål år 2045.

Kompetenscentret Resilient är sammansatt av fem forskningsorganisationer samt drygt 30 företag och offentliga aktörer. Det finansieras till en tredjedel av Energimyndigheten och en tredjedel av medverkande företag och offentliga organisationer. Den siste tredjedelen finansieras av deltagande lärosäten.