Nyheter

Bokslutskommentar från Setra för det andra kvartalet 2022

Träindustriföretaget Setra redovisar för andra kvartalet 2022 ett rörelseresultat på 564 (442) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 1 792 (1 529) Mkr.

– Leveransvolym och pris höll fortsatt god nivå även under andra kvartalet. Effekterna av de ryska sanktionerna påverkade endast begränsat utbudet av trävaror under Q2 medan effekten torde bli tydligare i Q3. Osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen skapar en avvaktande marknad inför hösten, säger Katarina Levin, Setras VD.

Setras långsiktiga utveckling, liksom framtiden för trä i allmänhet ser fortsatt positiv ut, även om det råder osäkerhet på kort sikt – säkerhetsläget i Europa, världsekonomin efter pandemin och Rysslands invasion av Ukraina som påverkar den globala trävarumarknaden och även medför kraftigt stigande kostnader och turbulens inom logistikområdet.

Setra blir först i Sverige med att erbjuda ett nytt fuktskydd för stommar i korslimmat trä. Skyddet appliceras direkt i fabriken och förenklar byggprocessen. Fuktskyddet består av ett avancerat membran som låter trästommen andas och släpper ut fukt i ångfas, men samtidigt skyddar mot att vatten och annan smuts tränger in. Skyddet appliceras på ytor som bjälklag och ändträn när stommarna tillverkas i Setras fabrik för korslimmat trä.

Setra beslutade i maj att investera i egen pelletstillverkning vid fabriken i Långshyttan. Tillverkningen är en strategisk satsning för att öka värdet på bioprodukterna och kommer innebära minskade transporter och CO2-utsläpp.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det andra kvartalet uppgick till 609 (523) Mkr. Det positiva kassaflödet förklaras av rörelseresultatet. Setras nettokassa uppgick till 1 456 (762) Mkr vid periodens utgång. I maj delade Setra ut 629 Mkr till företagets ägare.