Nyheter

Indutrade förvärvar OCI – specialist inom kundanpassade monteringsenheter för energi- och vattenapplikationer

Indutrade har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det nederländska bolaget OCI B.V., www.ocibv.nl, med en årsomsättning om cirka 110 miljoner kronor.

OCI är ett nederländskt bolag som erbjuder smarta lösningar för anslutning av energi- och vattennät till hushåll, kontorsbyggnader och industrianläggningar. Produktutbudet består av kundanpassade monteringsenheter som garanterar hög produktkvalitet, förenklad installation och anpassad logistik, vilket gör det möjligt att minska antalet arbetstimmar, öka effektiviteten och minimera risken för fel vid installation.

Bland kunderna finns regionala nätverksföretag i Nederländerna som underhåller och driver de nederländska energi- och vattennäten, samt installationsföretag och andra industriella aktörer.

OCI grundades 2008, har 20 anställda och är baserat i Malden, Nederländerna. Förvärvet stärker Indutrades position inom attraktiva marknadssegment och OCI, med omfattande teknisk expertis och korta marknadsledtider för nya produkter, har goda förutsättningar på plats för fortsatt hållbar lönsam tillväxt.

Tillträde ägde rum den 13 juli och OCI kommer att ingå i Indutrades affärsområde Benelux. Förvärvet är Indutrades 10:e under 2022 och bedöms ha en marginellt positiv inverkan på Indutrades resultat per aktie.