Nyheter

Hitachi Energy tar hem order: Kopplar ihop en av världens största vindkraftparker till havs med Storbritanniens elnät

Transmissionssystemet HVDC Light® kommer att koppla samman vindkraftparken Hornsea 3 och tillhandahålla förnybar energi till mer än tre miljoner hushåll.

Hitachi Energy meddelade idag att de tagit hem en stor order från Ørsted, det danska energiföretaget, för att leverera två system för högspänd likström (HVDC) för att överföra grön elektricitet från vindkraftparken Hornsea 3, placerad mer än 120 km från Storbritanniens östkust.

Vindkraftparken kommer att ha en kapacitet att generera minst 2,85 gigawatt, tillräckligt för att ge fler än tre miljoner hushåll i Storbritannien tillgång till förnybar el. Med fler än 200 installerade vindturbiner över 700 kvadratkilometer*1, kommer detta vara den enskilt största havsbaserade vindkraftparken i världen. Detta projekt är ett stort steg mot British Energy Security Strategys ambition att utöka sin kapacitet upp till 50 gigawatt havsbaserad vind till 2030.

Hitachi Energy har stöttat Ørsted med elnätanslutningen av Hornsea 1*3 och Hornsea 2*4, men Hornsea 3 kommer att vara den första fasen där HVDC-applikationen används i Hornsea-
klustret.

Det övergripande HVDC-systemet, inklusive plattformen till havs, levereras i partnerskap med Aibel*5. Hitachi Energy kommer att leverera två HVDC Light®-omriktarsystem, medan Aibel kommer att leverera två HVDC offshore omriktarplattformar. Plattformen är baserad på Hitachi Energys modulära HVDC-system inklusive dess avancerade styr- och kontrollsystem MACH™.

I takt med att offshore-marknaden för HVDC växer och blir mer komplex kommer Hitachi Energy att fortsätta att utveckla lösningar tillsammans med sina kunder och partners för att
möjliggöra ett mer flexibelt havsbaserat elnät i framtiden.

– Havsbaserad vindkraft är en viktig del av den hållbara energiomställningen och vår HVDC- teknik är avgörande för en effektiv överföring till elnätet på fastlandet, säger Niklas Persson, global chef för Hitachi Energys affärsområde Grid Integration. För att ta itu med den snabbt växande offshore-marknaden är partnerskap och samarbete avgörande för att kunna leverera i den hastighet och skala som krävs för att nå våra mål för minskade koldioxidutsläpp och energisäkerhet.

– Ørsteds vision är en värld som drivs helt och hållet av grön energi och Hornsea-projekten är ett viktigt steg mot detta mål i Storbritannien, säger Patrcik Harnett, Vice President Programme UK på Ørsted. Tillsammans med Hitachi Energy visar vi att förnybara energikällor som havsbaserad vindkraft är en stor del av världens hållbarhetsresa. Hornsea 3 kommer inte bara leverera förnybarenergi till en låg kostnad för miljoner hushåll i Storbritannien, det kommer också att ge tusentals högkvalitativa arbetstillfällen och investeringar på miljarder pund i leveranskedjan för havsbaserad vindkraft i Storbritannien och i andra länder.

Hitachi Energy levererar fyra HVDC-omriktarstationer som omvandlar växelström till likström för överföring i sjökablarna och sedan åter omvandlar den till växelström för integrering i nätet
på fastlandet. Två av omriktarstationerna kommer att installeras på plattformar till havs och två vid nätanslutningar på fastlandet.