Nyheter

Neste har tilldelas finansiering från EU:s innovationsfond för arbetet med kemisk återvinning i Borgå

Neste har tilldelats finansiering på upp till 135 miljoner euro från EU:s innovationsfond. Utbetalningen ska användas till det pågående projektet för uppbyggnaden av kemisk återvinning i Borgåraffinaderiet i Finland.

Projektet PULSE (Pretreatment and Upgrading of Liquefied Waste Plastic to Scale Up Circular Economy) syftar till att implementera Nestes egenutvecklade teknik där man förbehandlar och förädlar flytande plastavfall, samt integrera denna teknik i raffinaderiets processer.

– Vi är mycket glada över att vårt projekt är ett av dem som har valts ut av EU:s innovationsfond, säger Mercedes Alonso, Executive Vice President Neste Renewable Polymers and Chemicals. Dels är det ett erkännande för vårt arbete med kemisk återvinning och visar på ett förtroende för vår teknik, dels är det ett stöd för själva angreppssättet. Om vi vill skapa en cirkulär ekonomi för polymerer och kemikalier går det inte att komma runt tekniken med kemisk återvinning.

PULSE-projektet har som mål att skapa kapacitet på 400 000 ton per år för förbehandling och förädling, vilket är ett stort steg på vägen mot Nestes mål att bearbeta mer än en miljon ton plastavfall per år från och med 2030. En studie som undersöker genomförbarhetheten av PULSE-projektet presenterades i mars 2022. Neste beräknar att man är redo att ta beslut om investeringen 2023 och att påbörja implementeringen under 2024.

Projektet PULSE har stor betydelse för kommersialiseringen av kemisk återvinning av plastavfall, eftersom det innebär en möjlighet att skala upp återvinningen och överbrygga kvalitetsproblemen mellan obearbetat flytande plastavfall och den petrokemiska industrins krav på sitt råmaterial. I större skala kan kemisk återvinning bidra till att minska föroreningen med plastavfall genom att öka återvinningsgraden för plast och minska beroendet av jungfruliga fossila resurser.

EU:s innovationsfond är ett av världens största fondprogram för att ta innovativ teknik för lägre utsläpp från demonstrationsstadiet. I år investerar fonden 1,8 miljarder euro i 17 projekt som alla bidrar till ett mer hållbart samhälle med lägre utsläpp. Efter beslut om finansiering förbereds enskilda bidragsavtal med det europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (CINEA), som arbetar på uppdrag av innovationsfonden.