Nyheter

AFRY förvärvar ledande konsultbolag inom landbaserad vindkraft och förnybar energi

I linje med AFRYs strategi att vara ledande i energiomställningen, förvärvar AFRY nu Ionic Consulting för att komplettera sitt erbjudande och kapacitet inom ingenjörs- och konsulttjänster i Storbritannien och på Irland.

Ionic Consulting är ett av de ledande konsultföretagen inom förnybar el på Irland, med över 60% i marknadsandelar. De är ledande inom landbaserad vindkraft och har en växande närvaro inom vindkraft till havs, solceller och energilagring. Ionic Consulting har 42 medarbetare på tre kontor i Dublin, Listowel och Edinburgh.

AFRY är väl positionerat för att stödja de globala hållbarhets- och klimatmålen och med ett strategiskt fokus på ren energi kommer Ionic Consulting att stärka AFRYs position ytterligare med deras expertis inom förnybar energi såsom vind, sol och energilagring.

– Det här förvärvet är viktigt för att uppnå AFRYs strategiska ambition för ren energi, och det ger oss en stark position på Irland samtidigt som det ökar vår närvaro på den brittiska marknaden ytterligare. Tillsammans med Ionic Consulting-teamet kommer AFRY att fortsätta att leverera hållbara lösningar och stödja våra kunder i energiomställningen, säger Richard Pinnock, Divisionschef Energy på AFRY.

Genom att dela liknande värderingar och mål kompletterar nu Ionic Consulting AFRYs målsättning och tillväxt inom ren energi.

– Att bli en del av AFRY-familjen är ett enormt spännande nästa kapitel för Ionic. Detta kommer att göra det möjligt för oss att utöka och förbättra serviceutbudet till våra befintliga kunder, samtidigt som vi kan supportera AFRYs kunder på nya sätt. Detta är också en eloge till våra talangfulla medarbetare som nu kommer fortsätta att utvecklas i en innovativ miljö där människan är i fokus, säger Ken Boyne, VD, Ionic Consulting.

Ionic Consulting har en årlig nettoomsättning på cirka 57 MSEK. Ionic Consulting kommer att konsolideras med AFRY från och med 1 juli 2022.