Nyheter

ABB och Red Hat i samarbete för att leverera digitala lösningar för edge computing och hybridmoln

ABB och Red Hat samarbetar för att leverera automatiserade mjukvarulösningar till industrin vilket rustar industrins ekosystem för snabbare
implementering och ett agilt arbetssätt.

ABB kommer leverera digitala skalbara on-demand lösningar till sina kunder med hjälp av Red Hat OpenShift. Kunderna får ut mer av systemen när applikationerna kan distribueras hela vägen från edge till molnet. Industrin kommer få snabbare innovation när operativ IT-användning ute på anläggningarna och systemutveckling i molnet kommer närmre varandra. Att jobba sömlöst i hela kedjan från molnet till edge blir därför en avgörande konkurrensfördel.

ABB och Red Hat meddelar idag ett globalt partnerskap som kommer att göra det möjligt för industrin, som använder ABB:s processautomation och industriell programvara, att nå högre
skalbarhet.

Det sker med hjälp av Red Hats företagsplattformar och applikationstjänster byggda på Red Hat Enterprise Linux. Insamling, hantering och analys av industriell anläggningsdata är avgörande för att förbättra effektiviteten i verksamheten samtidigt som trygghets-, säkerhets- och produktivitetsbehov tillgodoses. Detta överensstämmer med ABB:s strategi för utvecklingen av processautomatisering.

Partnerskapet möjliggör virtualisering och paketering av automationsprogram, där Red Hat Openshift skapar avancerad flexibilitet i utplaceringen av hårdvara, med fokus på applikationsbehov. Det ger även effektiv samordning av IT-system i realtid, vilket medför databaserat beslutsfattande hela vägen ut i edgen och ytterligare utveckling inne i molnet.

Red Hat OpenShift ger ABB en enhetlig applikationsplattform. Från små enstaka node-system till scaled-out hyperconverged clusters, det vill säga utskalade nätverk som administreras som en enhet, i edge för industrin. Detta leder i sin tur till förenklad utveckling och hantering för ABB:s kunder.