Nyheter

Rymdstyrelsen byter raket för svensksatelliten Mats

Ukrainakriget tvingar Rymdstyrelsen att byta raket för svenska forskningssatelliten Mats. Rymdstyrelsens huvudentreprenör, OHB Sweden AB, har nu skrivit avtal med amerikanska RocketLab om raketen som ska ta Mats till rymden.

Som en direkt följd av den ryska invasionen i Ukraina avbröt Rymdstyrelsen tidigare i år planerna på att sända upp den svenska forskningssatelliten Mats med en rysk bärraket.

Nu har ett nytt avtal slutits mellan huvudentreprenören, OHB Sweden AB, och amerikanska RocketLab för uppsändning av satelliten Mats från RocketLabs uppsändningsbas på Nya Zeeland.

Under hösten kommer Mats att transporteras till Nya Zeeland och monteras på den bärraket som ska placera Mats i en optimal omloppsbana runt jorden för forskningsuppdraget. Första möjliga datum för uppsändning av Mats beräknas till 1 november 2022.

– Vår huvudentreprenör har efter ett intensivt arbete nu lyckats lösa den kritiska frågan om bärraket för Mats, säger Anna Rathsman, generaldiektör för Rymdstyrelsen. Det är många forskargrupper i Sverige och runt om i världen som väntar på data från den nya svenska forskningssatelliten.

Det pågående kriget i Ukraina har haft stor påverkan på det internationella rymdsamarbetet och för svensk del innebar det att Rymdstyrelsen den 3 mars avbröt den planerade uppsändningen från ryska rymdbasen Vostotjnyj.

Om forskningssatelliten Mats

Mats är en svensk forskningssatellit som ska undersöka vågor i de övre delarna av atmosfären och deras inverkan på jordens klimat. Från sin bana i rymden kommer satelliten studera variation i ljuset som syreatomer avger vid 100 kilometers höjd, samt strukturer i atmosfärens högst belägna moln. Data som Mats samlar in kommer att fylla en viktig lucka i förståelsen av hur atmosfären fungerar.