Nyheter

NCC bygger pumpstation för att hålla Kristianstad torrlagt

NCC ska på uppdrag av Kristianstads kommun bygga en ny pumpstation för dag- och markvatten från de centrala lågt belägna delarna av kommunen. Pumpstationen är en viktig del för att pumpa ut vatten och skydda staden mot översvämningar.

Uppdraget är en utförandeentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 240 MSEK.

– Pumpstationen är en förutsättning för att skydda centrala Kristianstad från översvämning. Det är ett avancerat projekt som kommer att ställa entreprenören inför många utmaningar, säger Mårten Svensson, projektledare på tekniska förvaltningen Kristianstads kommun.

Hela Kristianstad är en invallningsdamm och omges av ett system av skyddsvallar som ska stänga ute havsvattnet. Den nuvarande drygt 80 år gamla pumpstationen är uttjänt och en ny är en viktig förutsättning för utbyggnaden av skyddsvallarna, ett arbete som sedan många år pågår i Kristianstads kommun.

NCC:s uppdrag omfattar nybyggnation av en komplett pumpstation med pumpkapacitet på totalt 10 kubikmeter per sekund. Projektet omfattar även anläggning av en ny vattenväg till pumpstationen från befintlig intagsdamm. Den gamla pumpstationen kommer vara i drift under hela byggtiden.

– Bygget av den nya pumpstationen är komplicerat med omfattande schakter, dykarbete och undervattensgjutning. Det kräver den samlade gedigna kompetens och erfarenhet som NCC besitter, säger Christer Stenson, produktionschef NCC Infrastructure.

Byggstart är augusti 2022 och den nya pumpstationen beräknas vara färdig våren 2025.

Affären uppgår till cirka 240 MSEK och orderregistreras i tredje kvartalet 2022 i affärsområde NCC Infrastructure.