Nyheter

Vattenfall vinner brittiskt kontrakt för havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall har idag tilldelats rättigheten att bygga den brittiska havsbaserade vindkraftsparken Norfolk Boreas, den första fasen av Vattenfalls ”Norfolk Zone” som planeras bli en av världens största havsbaserade vindkraftsområden.

Vindkraftsparken Norfolk Boreas kommer att byggas med ett 15-årigt statsstöd genom det brittiska subventionssystemet ”Contracts for Difference” (CfD).

Helene Biström, chef för affärsområde Vind på Vattenfall, säger:

– Den mycket glädjande tilldelningen av CfD-stöd är avgörande för att den första etappen av Vattenfalls ”Norfolk Zone”, en av de största havsbaserade vindkraftsområdena i världen, ska kunna genomföras. Projektet är helt i linje med Vattenfalls mål att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation.

CfD-systemet är Storbritanniens viktigaste policymekanism för att stödja elproduktion med låga koldioxidutsläpp och ger dem som tilldelas CfD-stöd ett kontrakt med fasta intäkter under 15 år.

Bygget av Norfolk Boreas, den första delen av Vattenfalls havsbaserade vindkraftsområde ”Norfolk Zone” som även omfattar Norfolk Vanguard, planeras påbörjas nästa år. När hela området är utbyggt kommer det att producera förnybar el motsvarande behovet för mer än fyra miljoner hushåll och blir därmed ett av de största havsbaserade vindkraftsområdena i världen. Slutgiltiga investeringsbeslut för projekten ska ännu fattas av Vattenfalls styrelse.

Fakta:

Norfolk Boreas är första fasen av ”Norfolk Zone”. Med en installerad effekt på 1,4 GW ska vindkraftsparken kunna producera el motsvarande behovet av cirka 1,5 miljoner brittiska hushåll

Den maximala rotorhöjden för turbinerna är upp till 350 meter, vilket är cirka två och en halv gånger höjden på London Eye

Norfolk Boreas kommer att börja leverera el från mitten till slutet av 2020-talet och minska koldioxidutsläppen med omkring 2,3 miljoner ton när den är i full drift