Nyheter

Nya applikationer från Valmet

Valmet lanserar nya applikationer för att övervaka tillförlitligheten hos fiberbearbetningsutrustning för att förbättra prediktivt underhåll. Applikationerna är en del av Valmets industriella interneterbjudande.

Med övervakningsapplikationer kan fiberproducenter säkerställa utrustningstillgänglighet och förbättra processprestanda.

– Många fiberproduktionsmaskiner arbetar under mycket krävande förhållanden, så vi har designat och byggt ett pålitligt system. Trots de utmanande förhållandena har vi lyckats ta fram signaler som inte fanns tidigare, säger Heikki Kettunen, senior produktutvecklingschef för Valmets smarta vältar. Övervakningssystemet kombinerar modern sensor-, signalbehandlings- och dataöverföringsteknik, som tillämpas på fiberproduktionsprocesser.

En av de första kommersiella tillämpningarna är Valmet TwinRoll Press Vat Temperature monitor. Applikationen övervakar fördelningen av massflödet i pressen med hjälp av temperaturmätningar och visar t.ex. situationer då pressen blockeras och flödet av massan störs.

Applikationen kan användas som en fristående applikation för att övervaka pressblockeringar, eller den kan kopplas till ett bredare system som även utnyttjar andra signaler, vilket säkerställer pressens tillförlitlighet och tvätteffektivitet.

En annan ny applikation är Valmet Feeder Rotor Position Monitoring. Flödet av flis som styrs av låg- och högtrycksmatarna till förångningen och tillagningen måste vara stabilt för att hålla tillståndet för den kontinuerliga tillagningsprocessen optimalt.

Övervakningssystemet visar matarjusteringarna i en visuell form, identifierar problem som närmar sig och stödjer användare med ännu mer exakta justeringar som kan säkerställa framgångsrik flismatning.

Systemets modulära struktur, skalbarhet och anslutningsbarhet gör att processprestanda och utrustnings tillförlitlighet kan förbättras

Valmets tillförlitlighetsövervakningsapplikationer kan installeras som en enda applikation för att övervaka en enhet.

– Den modulära plattformen är dock designad så att den kan byggas ut. Signalingångar kan läggas till och en anslutning kan upprättas till andra system, såsom fabrikens distribuerade styrsystem (DCS). På så sätt kan tillförlitligheten och effektiviteten i processen förbättras ännu mer heltäckande, säger Juha Ruotsi, global teknikchef för Valmets verkstadsunderhållstjänster.