Nyheter

Kunskapscompaniet godkänt för validering av Industriteknik BAS

Arbetsförmedlingen har godkänt Kunskapscompaniet för validering av yrkeskunskaper i Industriteknik BAS. Valideringen erbjuds i Eskilstuna, Flen, Köping och Mora.

Arbetssökande som tidigare jobbat inom industrin har nu möjlighet att validera sina yrkeskunskaper hos Kunskapscompaniet. Vid en validering genomförs en kompetenskartläggning, kompetensbedömning och ett kompetensbevis utfärdas. Genom validering i Industriteknik BAS testas man utifrån den baskompetens som krävs för att kunna jobba inom svensk industri.

– Valideringen säkerställer att personen har den lägsta kompetensnivå som krävs för arbete inom industrin. Kvittot på detta är kompetensbeviset, berättar Pernilla Jacobsson, verksamhetschef Kunskapscompaniet.

Industriteknik BAS består av tio kompetensområden som är viktiga för arbete i industrin.

De kompetensområden som man valideras inom är:

Hälsa, miljö och säkerhet

IT och automation

Kvalitet

Matematik

Mätteknik

Produktionsteknik – ekonomi

Ritningsläsning

Språk – engelska

Språk – svenska

Underhåll

Valideringen hos Kunskapscompaniet genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och tar cirka en halv dag att genomföra.

Mer information om industrivalidering finns hos:

Svensk Industrivalidering