Nyheter

Cool uppföljare med nya energieffektiva kylaggregat

Rittal Blue e+ är världens mest energieffektiva kylaggregatslösning för kapslingar och nu utökas produktfamiljen med en ny generation kylaggregat i lägre effektklasser. Nya Blue e+ S ökar möjligheten att minska koldioxidavtrycket från maskiner och anläggningar.

Den senaste generationen kylaggregat Blue e+ S från Rittal finns i tre effektklasser ­- 300, 500 och 1 000 W. Kylaggregaten har designats för både lägre koldioxidavtryck och lägre driftskostnader – precis som sina större syskon i produktfamiljen. De har ny konstruktion, utökade smarta funktioner och ännu snabbare processer med hjälp av Smart Service-konceptet.

Sänker koldioxidavtrycket

Lösningar som minskar koldioxidavtrycket från produktionen är mycket efterfrågade. Samtidigt måste dessa lösningar vara intelligenta och ha möjlighet för kommunikation så att de enkelt kan integreras i digitaliserade produktionsmiljöer. Denna efterfrågan mötte Rittal redan för sju år sedan med Blue e+, en produktfamilj extremt effektiva kylaggregat för kapslingar. De medför i genomsnitt en energibesparing på 75 procent jämfört med konventionella kylenheter. Samma design-DNA finns nu i den nya generationen Blue e+ S.

Patenterad teknik

Den bakomliggande tekniken kombinerar en Heat pipe för maximal passiv kylning med inverterstyrda komponenter. Heat pipen fungerar utan kompressor, expansionsventil eller andra reglerelement och elenergi behövs därför enbart för att driva fläkten. Krävs aktiv kylning utförs den mycket energieffektivt då den inverterstyrda kompressorn och fläktarna automatiskt anpassar sina varvtal efter behov. Temperaturen i kapslingen förblir konstant, med hög energieffektivitet.

56 procent lägre

För att ytterligare minska koldioxidavtrycket använder de nya Blue e+ S ett köldmedium med en GWP (Global Warming Potential) som är 56 procent lägre än i jämförbara kylaggregat.

Smarta kommunikationsaktiverade funktioner

Med IoT-interface kan kylaggregaten intelligent övervakas i digitaliserade miljöer och de kan också kopplas direkt till Rittals nya Smart Service Portal. Detta optimerar serviceprocesserna och ökar effektiviteten genom prediktivt underhåll. Som ett resultat uppstår färre oplanerade stillestånd.

Produktionsvänlig ansiktslyftning

De nya kylaggregaten har genomgått en ansiktslyftning. Mest slående är en integrerad färgad LED-ljusremsa som innebär att varningsmeddelanden, även på långt håll, omedelbart kan upptäckas. En display på framsidan av kapslingen ger uppdaterad information. Dessutom är kylaggregaten utrustade med det välbekanta NFC-gränssnittet, vilket gör att de kan kommunicera med mobila enheter som har Rittal Scan & Service-appen installerad.