Nyheter

Göteborgs Energi: ”Fördubblat elbehov – så kan näringslivet ställa om”

På kort tid ska näringslivet i Göteborgsregionen ställa om. Det kommer skapa tusentals nya gröna arbetstillfällen, men också kräva dubbelt så mycket el. I Almedalen presenterar Göteborg Energi de tre viktigaste prioriteringarna för att lyckas med energiomställningen i Västsverige.

– Det handlar om ett systemskifte. Traditionellt stora CO₂-utsläppare som petrokemin, sjöfarten och tillverkningsindustrin ställer alla om på samma gång. På mindre än 15 år kommer elbehovet vara dubbelt så stort, säger Göteborg Energis VD Alf Engqvist som vid ett seminarium i Almedalen i dag, måndagen den 4 juli, presenterade tre avgörande prioriteringar för att omställningen ska lyckas.

På 135 år har effektkapaciteten i Göteborgsregionen byggts upp till dagens 850 MW. En kartläggning av konkreta planer och projekt bland Göteborg Energis största kunder visar att behovet kommer att vara minst 1700 MW år 2035.

– Det här är inga spekulationer. I många fall har kunderna redan fattat investeringsbesluten och betalningsviljan finns. Göteborgsregionen är landets industriella motor och omställningen är otroligt viktig, inte minst för Sveriges konkurrenskraft och sysselsättning. Men rätt åtgärder måste komma på plats, säger Alf Engqvist.

Vid seminariet diskuterades tre prioriteringar som måste lösas tillsammans om näringslivets omställning ska lyckas.

Ökad överföringskapacitet till Göteborgsregionen. Göteborg Energi har tagit fram ett konkret förslag på hur effektkapaciteten kan fördubblas genom en ny stamnätsledning.

Havbaserad vindkraft

Planerna på havsbaserad vindkraft måste prioriteras och konkretiseras, bland annat genom ökad samverkan mellan prövande myndigheter, kommuner och investerare.

Kraftvärmens villkor

Kraftvärmen måste får ersättning för den systemnytta den bidrar till. Inte bara för den el som produceras utan också för att skapa trygga förutsättningar för utbyggnad av volatil kraftproduktion från vind och sol.