Nyheter

Uniper tar pulsen på energipolitiken inför valet i september

Uniper vill bidra till en allsidig belysning av energipolitiken inför valet den 11 september, och har därför tagit initiativ till en intervjuserie med Riksdagens energipolitiska talespersoner som vi har valt att kalla Energivalet 2022.

Många prognoser pekar på ett kraftigt ökat elbehov i framtiden, där tillgången till fossilfri el kommer att vara avgörande för våra möjligheter att nå klimatmålen och ställa om till ett fossilfritt samhälle.

Blir det en ny energiöverenskommelse och en elmarknadsreform?

Hur ser vätgasens potential ut? Vilka är utmaningarna och de möjliga lösningarna?

Detta är några av de frågor som vi ställt till de energipolitiska talespersonerna för Riksdagens samtliga partier.

Energivalet 2022

Uniper intervjuade de energipolitiska talespersonerna för att ta tempen inför valet. Det finns bred enighet om behovet av utökad elproduktion, förbättrat samarbete och mer långsiktighet:

Camilla Brodin (KD)”Du ska kunna lita på att elen finns där när du behöver den, oavsett var i landet du bor eller bedriver din verksamhet.”

Rickard Nordin (C): ”Det tar alldeles för lång tid att få miljötillstånd idag. Tid som vi inte har för att hinna klara av klimatomställningen.”

Arman Teimouri (L): ”Det handlar inte om kärnkraften. Det handlar inte om vattenkraften. Det handlar inte om vindkraften. Det handlar om svensk konkurrenskraft.” 

Carl-Oskar Bohlin (M): ”Jag tror att vi kommer använda mer el och jag tycker mig se att det finns en stor konsensus kring den uppfattningen.”

Mattias Jonsson (S): ”Ibland i debatten låter det som att antingen är det kärnkraften som är lösningen på hela frågan, eller så är det vind och sol som är lösningen på frågan. Men vi behöver både och.”  

Lorentz Tovatt (MP): ”Vätgasen är nyckeln för att vi ska kunna ta fram de nya industriprodukterna, stål utan kol och liknande, och då kan man passa på att kombinera det med ett förnybart elsystem.”

 

Mattias Bäckström Johansson (SD): ”Vi har redan en i praktiken fossilfri kraftproduktion sedan lång tid, för att vi tidigt satsade storskaligt både på vattenkraften och på kärnkraften.”

 

Birger Lahti (V)”När jag träffar tunga industriföreträdare är det vad de pekar på, att få igång vätgasproduktion kopplat med billig elproduktion.”