Nyheter

Undersökning från LKAB: Tron på framtiden i norr ökar – men inte flyttviljan

Svenskarnas tro på framtiden i norra Sverige blir allt starkare. Varannan tror på en bättre utveckling i norr jämfört med landet i övrigt, vilket är en tydlig ökning från ifjol.

Trots detta har flyttviljan i stort inte förändrats. I snitt var tredje svensk är öppen för att själv dra flyttlasset norrut, och störst är intresset hos unga. Under det gångna året har även skillnaden i flyttvilja mellan könen minskat. Det visar en ny undersökning som LKAB låtit Novus genomföra.

–  Kompetensfrågan är kanske den enskilt största utmaningen för den pågående gröna omställningen i norra Sverige. Här kommer under kommande år att skapas tiotusentals nya arbeten. Vår förmåga att få folk att flytta hit till de jobben är helt avgörande för oss, för regionen och för Sveriges framtida utveckling, säger Maria Reinholdsson, HR-direktör på LKAB.

Större optimism om framtiden i norra Sverige

På uppdrag av LKAB har undersökningsföretaget Novus genomfört en undersökning bland 1 000 svenskar om utvecklingen och en framtida tillvaro i norr.

Resultaten visar att bilden av landets norra delar har blivit mer positiv: Hälften av svenskarna (50%) tror på en bättre utveckling i norra Sverige jämfört med resten av landet, vilket är en ökning från 41 procent för ett år sedan. 73 procent bedömer att befolkningen kommer att öka i regionen, vilket är en ökning med 10 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Bara 18 procent tror på en sämre utveckling än för landet i övrigt, vilket är en minskning med 12 procentenheter.

Flyttviljan oförändrad – kvinnor mer positiva än tidigare

Jämfört med för ett år sedan har dock inte flyttviljan ökat: Fortsatt anger knappt var tredje svarande (30%) att de kan tänka sig eller överväga en flytt till Norrbotten. Störst är intresset bland unga, i gruppen studenter kan över hälften, 52 procent, minst överväga en flytt.

Minst villiga att röra på sig är äldre sydsvenskar med god inkomst där drygt tre av fyra avvisar tanken på en flytt norrut. Kvinnor är fortfarande mer skeptiska än män till ett liv i norr, men skillnaderna minskar. Av svarande kvinnor uppger nu 28 procent att de åtminstone kan överväga en flytt, vilket är en ökning från 25 procent i fjol. Bland männen är 30 procent redo att röra på sig norrut.

Natur, boende, jobb och livskvalitet lockar – avstånd och kyla avskräcker

Det som lockar med en flytt till norra Sverige är närhet till natur (51%), prisvärt boende (40%), goda möjligheter att få arbete (32%) och högre livskvalitet. De faktorer som har ökat mest sedan senaste mätningen är jobben, fritiden, trevliga människor och närhet till natur. Däremot har hoppet om att hitta en billig bostad i norra Sverige minskat med fem procentenheter, vilket återspeglar den mycket starka prisutvecklingen på flera orter.

De starkaste skälen att inte flytta till Norrbotten är i turordning långa avstånd (51%), saknar relation till regionen (50%), och att det är mörkt och kallt (44%), vilket är i stort samma skäl som för ett år sedan. Den anledning att nobba flytt som ökat mest är ovilja att rycka upp barnen ur skolan (+6%).

Ökad kännedom om den gröna omställningen

Den intensiva debatten och medierapporteringen kring den gröna omställningen och industrisatsningarna i norr verkar ha gjort intryck bland svenskarna. Av de svarande uppger 60 procent att de har åtminstone en viss kännedom om utvecklingen, vilket är en ökning med fem procentenheter sedan förra året. De som uppger att de har en god kännedom är kvinnor (53%), yngre 18–29 år (52%), arbetare (51%) och studerande (50%).

– Undersökningen visar att fler har fått upp ögonen för möjligheterna och utvecklingen i vår region. Samtidigt återspeglar den utvecklingen på en glödhet arbetsmarknad med rekordhög sysselsättning, där efterfrågan på kvalificerad arbetskraft är långt större än antalet sökande. Många vet om att det finns bra jobb på orter som Gällivare, Kiruna och Luleå. Men det gör det även på andra håll i landet, säger Maria Reinholdsson. Hon beskriver kompetensförsörjningen som en avgörande framtidsutmaning för LKAB och bolagets verksamhetsorter:

– Omställningen innebär en rad utmaningar som handlar om att utveckla ny teknik, säkra nödvändiga tillstånd och att driva en hållbar verksamhet. Men kompetensutmaningen är en av de knivigaste. Konkurrensen är hård, och för att lyckas locka hit människor så måste vi jobba tillsammans och dra åt samma håll inom regionen. Vi måste kunna visa att vi inte bara kan erbjuda jobb utan även bra bostäder, infrastruktur, service och kultur i trygga och attraktiva samhällen. Möjligheten till ett bra liv, helt enkelt, säger Maria Reinholdsson.

Umeå, Luleå och Skellefteå i topp

Umeå (39%), Luleå (28%) och Skellefteå (18%) håller ställningarna som mest populära kommuner att flytta till i norra Sverige. Skellefteå har stärkt sin attraktionskraft mest sedan senaste undersökningen (+4%), samtidigt som Umeå har minskat något (-3%). Samtidigt uppger 38 procent att de inte vet vilken kommun de helst skulle flytta till. Övriga kommuner i undersökningen är Kiruna (8%), Boden (4%) och Gällivare (4%).

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av LKAB under perioden 12 -22 maj 2022. Resultatet bygger på 1012 svar från Novus slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa Sverigepanel i åldrarna 18–79 år. Resultatet är viktat mot SCB vad gäller kön, ålder, utbildning och geografi.