Nyheter

Scandinavian Biogas får 154 miljoner i investeringsbidrag för biogasprojekt i Örkelljunga

Scandinavian Biogas har beviljats 154 miljoner kronor i ett investeringsbidrag från Klimatklivet att användas i ett nytt investeringsprojekt för produktion av flytande biogas (Bio-LNG) i Skånes Fagerhult i Örkelljunga kommun. I huvudsak ska gasen framställas genom att tillvarata gödsel från djurhållning i området.

Förutom gödsel kommer även andra restprodukter från lantbruk och matproduktion att tillvaratas.

– Det känns jättebra att vi nu kan gå framåt med detta viktiga projekt, säger Michael Wallis Olausson som är ansvarig för Scandinavian Biogas tillväxt. Anläggningen kommer att producera en stor mängd Bio-LNG, vilken är nödvändig för den gröna omställningen, men också vara en viktig del i utvecklingen av regionens lantbruk. Örkelljunga kommuns pragmatiska inställning har varit en viktig pusselbit för att få detta på plats.

Givet att investeringsbeslutet kan tas före slutet av 2023 beräknas produktionen kunna påbörjas i mitten av 2025 och därmed uppnå estimerad lönsamhet 2026. Kapaciteten beräknas till 130 GWh eller motsvarande energiinnehållet i 13 miljoner liter diesel. Den årliga CO2-reduktionen beräknas till 53 000 ton. Anläggningen kommer dessutom att producera 200 000 ton högkvalitativ biogödsel till regionens lantbruk.

Investeringen blir en viktig milstolpe i bolagets långsiktiga tillväxtstrategi där målsättningen är att producera 3 TWh vid 2030. Anläggningen planeras byggas på kommunal industrimark strax öster om Skånes Fagerhult i Örkelljunga kommun. Kommunen och Scandinavian Biogas har tillsammans tagit fram en plan för möjlig lokalisering. Projektet kommer nu att gå vidare med de sedvanliga förberedelserna för att kunna fatta investeringsbeslut, bl.a. miljötillståndsansökan. Vi kommer också att tillsammans med kommunen utöka det detaljplanerade området något

– Den här typen av anläggning som tar hand om gödsel och därmed minskar utsläpp av skadlig metan till atmosfären är mycket bra. Vi ligger i mitten av ett produktivt lantbruksområde och det finns många aktiva och driftiga lantbrukare i området. Det är ett oerhört viktigt steg i arbetet med att göra djurhållningen i Örkelljunga kommun klimatneutral, och samtidigt producera ett hållbart drivmedel. Vi hälsar Scandinavian Biogas välkomna till Skånes Fagerhult, säger Christian Larsson, kommunalråd, Örkelljunga