Nyheter

Vattenfall i Almedalen: Fokus på förutsättningarna för fördubblad elanvändning

Energi och klimatfrågorna är hetare än någonsin. Dessutom är det valår. Det är upplagt för spännande seminarier när Vattenfall åter tar plats i Almedalen den 3-7 juli. Vattenfall arrangerar två seminarier samt deltar på ett 20-tal.

Efter två års pandemi anordnas Almedalsveckan igen, från söndag 3 juli till torsdag 7 juli. Vattenfall anordnar bland annat ett högaktuellt seminarium kring hur Sverige ska klara energiutmaningen de närmaste åren och decennierna.

– Mycket ska på plats för att vi ska klara utmaningen att möta en dubblering av elanvändningen i Sverige på 20 år, säger Anja Alemdar, chef för samhällskontakter och ansvarig för Vattenfalls deltagande i Visby.

– Vi är på plats för att bidra med fakta och kunskap kring energifrågorna. Det är komplexa sammanhang men allra viktigast för att det ska ske är en plan för elsystemets utveckling, kortare tillståndsprocesser och aktiva åtgärder för att öka allmänhetens acceptans för resan till ett fossilfritt liv. Elektrifieringen är nödvändig för klimatet, men innebär också en fantastisk möjlighet att utveckla Sveriges konkurrenskraft och framtida välstånd.

Läs mer om Vattenfalls 10 förslag för att möta Sveriges ökade elbehov:

Tio förslag för att möta Sveriges ökade elbehov – Vattenfall

Program:

Vattenfall arrangerar två seminarier, varav ett i samarbete med HYBRIT partners.

Måndagen den 4 juli kl. 09:00 – ”El till varje pris?

Plats: Arenaenergi, S:ta Katarinagatan 6
Vattenfalls vd Anna Borg deltar tillsammans med politiker och forskare och diskuterar om hur samhället behöver agera både på kort och lång sikt. Dels för att hantera dagens situation med höga elpriser och osäkert energiförsörjningsläge i ett fossilberoende Europa, dels för att klara energiomställningen och den ökade efterfrågan på el.

Tisdagen den 5 juli kl. 14:30 – ”Sveriges gröna omställning en möjlighet till konkurrenskraft – är vi på väg att förlora ledartröjan?”

Plats: Dagens industris tält, Strandvägen 4.4
Koncerncheferna från Vattenfall, LKAB och SSAB deltar med Volvo i ett samtal om vilka beslut och åtgärder som behövs från samhället för att det fossilfria stålet ska bli verklighet.

Läs mer om Almedalen 2022:

Startsidan – Almedalsveckan