Nyheter

Neste förvärvar Alterra Energys tekniska lösning för kemisk plaståtervinning

Neste har köpt de europeiska rättigheterna till Alterra Energys tekniska lösning för förvätskning av plastavfall, vilket ytterligare kommer stärka företagets arbete med att utveckla metoder för kemisk återvinning. Alterra Energy är ett företag baserat i USA som har utvecklat en egen termokemisk lösning för att omvandla plastavfall som är svårt att återvinna till en vätska.

I Akron i Ohio har Alterra redan en anläggning i industriell skala i drift. Där omvandlas plastavfall till en mellanprodukt som kan raffineras vidare till en råvara som sedan kan användas för att tillverka ny plast och andra petrokemiska produkter.

2020 förvärvade Neste en minoritetsandel i Alterra Energy. Neste har vidareutvecklat sin bearbetning av flytande plastavfall från bland annat Alterra Energy i en serie provomgångar i företagets raffinaderi i Finland.

Tillsammans med Ravago planerar Neste även att bilda en joint venture och använda Alterra Energys teknik i Vlissingen i Nederländerna. För att ytterligare skala upp sin kapacitet inom bearbetning av flytande plast i sitt Borgåraffinaderi i Finland genomför Neste för närvarande en studie för att undersöka möjligheten att göra en investering i mer kapacitet för förbehandling och uppgradering. Genom kemisk återvinning vill företaget minska beroendet av jungfruliga fossila resurser och påskynda omställningen till en cirkulär kedja för polymerer och kemikalier.

– Genom förvärvet av de europeiska rättigheterna till Alterra Energys teknik blir det möjligt att erbjuda våra samarbetspartners en helhetslösning, säger Heikki Färkkilä, Vice President Chemical Recycling på Neste Renewable Polymers and Chemicals. Neste kommer att kunna leverera ett komplett erbjudande för kemisk återvinning: från plastavfall till produkt, med högkvalitativa drop-in-råvaror som kan användas vid framställning av nya polymerer och kemikalier.

För samman olika aktörer i värdekedjan för plast

Med ett tydligt mål om att bearbeta mer än en miljon ton plastavfall per år från och med 2030 fortsätter Neste att samarbeta med andra företag i värdekedjan för plast. Det innefattar samarbetspartners som återvinningsföretag och de som utvecklar tekniska lösningar, men även aktörer inom kemikalietillverkning och tillverkningsföretag för konsumentprodukter som söker mer hållbara, cirkulära lösningar.

Efter att ha sett potentialen i den gemensamma teknikutvecklingen och bearbetningen av blandad plastråvara i Akron-anläggningen, är Neste övertygade om om att Alterra Energys teknologi är bland de vinnande lösningarna för förvätskning av plastavfall.

– Vi är glada att Neste, som är globalt ledande inom hållbarhet, har valt Alterra Energy och vår avancerade återvinningsteknik. Gemensamt ökar vi nu tempot på våra ansträngningar i arbetet med att skapa ett cirkulärt system för plast i Europa, säger Frederic Schmuck, VD för Alterra Energy. I övriga världen kommer vi fortsätta att hjälpa olika aktörer inom den petrokemiska industrin att leva upp till sina åtaganden inom hållbarhet gentemot sina ägare och kunder. 

Neste har förvärvat de europeiska rättigheterna till teknologin, men Alterra Energy fortsätter att agera som en självständig aktör i övriga delar av världen, med målet att kommersialisera tekniken genom licensiering. Som samarbetspartner och aktieägare har Neste ansvar för att stödja den fortsatta utvecklingen av Alterra Energys tekniska lösning för att den ska bli etablerad som en av de ledande inom kemisk återvinning av plastavfall på global nivå.