Nyheter

Fem nycklar till att ta sig an fjärde industriella revolutionen

Dataanalysföretaget Qlik ger de viktigaste nycklarna till hur företag ska bli mer konkurrenskraftiga och lyckas i den fjärde industriella revolutionen, industri 4.0.

Den fjärde industriella revolutionen, som lite förenklat omfattar tekniker inom automation och tillverkning med koppling till Internet of Things (IoT), har inte avstannat trots pandemin. Utbrottet av covid-19 har snarare påskyndat införandet av industri 4.0, vilket har lett till att företag i alla branscher använder IoT och Big data på ett mer sofistikerat sätt.

Nyckeln till att bli konkurrenskraftig är att se till att skola om den befintliga arbetskraften och utrusta framtida generationer med rätt kompetens. Att bygga upp en personalstyrka som förstår och kan utnyttja data och teknik för att nå framgång blir centralt i den här omställningen. Dataläskunnighet handlar om att effektivt kunna bearbeta, tolka och agera utifrån data för att i slutändan fatta bättre beslut.

Här är fem strategiska delar för ledare som vill lansera ett robust och fungerande initiativ för ökad dataläskunnighet:

Planering och vision

Som vid alla bra initiativ måste ledarna sätta tonen. Organisationer kan identifiera personer som förankrar datadrivna metoder i sitt dagliga arbete och kommunicerar fördelarna till sina medarbetare.

Kommunikation

Lyft datakunskapens nytta. När personalen förstår vinsterna med ett datadrivet arbetssätt kommer det att ge dem en känsla av spänning, egenmakt och motivation att forma sin karriär i enlighet med industri 4.0-utvecklingen.

Bedömning av personalstyrkan

För att se till att datakompetensprogrammet startar ordentligt är det viktigt att gruppledarna inte gör antaganden om medarbetarnas förmågor. Uppmuntra dem i stället att delta i en bedömning av sina nuvarande datakunskaper. Därifrån kommer resan till att tro på nyttan med data att börja utifrån varje enskild person.

Kulturell förändring

Företag bör behandla datakompetensprogrammet som vilken annan form av förändring som helst. Introducera programmet och dess mål att föra teamet framåt mot att uppfylla kraven på databehov i industri 4.0 och väv gradvis in betydelsen av data i företagskulturen.

Mätning

Inget program är komplett förrän det finns verktyg för att mäta dess framgång. Definiera en tydlig tidslinje och markera positiva delmål som exempelvis hur många kurstillfällen som genomförts. Det finns också certifikat som anställda kan få för sin datakunskap.

Om Qlik

Qlik grundades i Lund 1993. Företaget tillhandahåller lösningar som gör det enkelt för användare att lösa komplexa affärsutmaningar med hjälp av data. Med hjälp av Qliks plattform kan företag analysera kundbeteenden, förbättra sina affärsprocesser, upptäcka nya intäktskällor samt genomföra riskbedömningar. Qlik används av över 50 000 kunder i fler än 100 länder.