Nyheter

Valmet in i nya affärsområden

Valmet bidrar till framtidens cirkulära industri och den gröna omställningen med ett omfattande klimatprogram. Programmet banar nya vägar inom outforskade affärsområden, bland annat inom processer för textilier.

Målsättningen är att bli en branschledande aktör även inom textilindustrin. Just nu pågår ett projekt där Valmet bidrar med teknisk utrustning och kompetens när Renewcell startar upp en unik anläggning för återvinning av uttjänta kläder och andra bomullstextilier.

Vi är vana att se Valmet som en leverantör till pappers- och massaindustrin. Teknologin för att tillverka massa av träråvara påminner mycket om den teknologi som krävs för att återvinna eller nyproducera textilfibrer. Valmet tar nu tillvara sin gedigna kompetens inom papper och massa och applicerar det på nya områden. I deras forsknings- och utvecklingsarbete har de implementerat sju så kallade affärs-acceleratorer för att ta steget in på nya och tidigare oexploaterade marknader. Den femte acceleratorn handlar om just textilproduktion.

– Här arbetar vi med tanke på tre olika kundgrupper, berättar Mirka Sireni, Business Development Director of Recycled and Cellulose-Based Textile Fibers hos Valmet:


De konventionella skogsindustrier som idag tillverkar pappersmassa och som expanderar sin verksamhet till textilmassa.

Start Up-företag som bygger sina processlinjer mer eller mindre från grunden. De behöver utveckla helt ny teknologi, som går via labb- och pilotförsök samt demonstrationsanläggningar innan teknologin kan tas till produktionsskala.

Tillverkare av textilier – framförallt viskos och lyocell, som behöver hjälp att förbättra och skala upp sina befintliga processer. Här handlar det i första hand inte om återvinning av textilfibrer.

– Vi har stor nytta av våra pilotanläggningar i vårt eget utvecklingsarbete, men också för att stödja de projekt vi är engagerade i. Vid våra pilotanläggningar som finns i Inkeroinen i Finland och i Sundsvall i Sverige, kan vi testa processer som mäldberedning, blekning och torkning, berättar Lotta Forssell, VP, Marketing and External Communications hos Valmet.

Cirkulär textilindustri till Ortviken

Valmet är en viktig aktör i den unika anläggning som byggs upp på Ortvikens industriområde i Sundsvall, där SCA tidigare hade sin pappersproduktion. Det revolutionerande företaget Renewcell kommer att återvinna fibrer från bomullstextilier och producera en patenterad dissolvingmassa. Massan har fått varumärket Circulose®. Det svenska företaget tar vara på lägets fördelar, som befintlig infrastruktur, goda logistiska egenskaper och tillgång till kompetent arbetskraft.

Valmet levererar teknisk specialistkompetens, utrustning, installation samt dessutom beträffande balningslinjen dess styrsystem. Anläggningen planeras att vara i drift under sommaren 2022. Planerad produktion är under den första tiden 65 tusen ton per år, för att sedan skala upp till 120 tusen ton inom två år och sedan år 2030 komma upp i 360 tusen ton per år.

I en roll som konsulter ger vi support under projektet och svarar också för att starta upp anläggningen. Valmet är mycket angelägna att anläggningen producerar med hög kvalitet och når upp till den planerade produktionsnivån, säger Lotta Forssell.

Patenterad dissolvingmassa – Circulose®

Circulose® ger samma höga kvalitet på textilierna som vid användning av jungfrulig råvara. Det är en bionedbrytbar råvara för tillverkning av nya textilier. Massaprocessen baseras bland annat på blekningskemikalier. Processen har utvecklats av två forskare på Kungliga tekniska högskolan. Både vita och färgade textilier går att återvinna, och upp till 5 procent inslag av andra fibertyper än bomull accepteras. Processen är skonsam mot fibrerna eftersom den baseras på en våt massaprocess.

Valmet bidrar med utrustning och installation till det patenterade steget där massan renas samt till avvattningen, berättar Mirka Sireni.

Textilierna som matas in i processen sönderdelas och knappar och dragkedjor tas bort. Därefter sker avfärgning (blekning). Textilfibrerna som är i form av en slurry, renas sedan från föroreningar, samt inslag av material som inte är cellulosa, innan avvattning och torkning vidtar. Slutligen pressas massan till ark som sedan balas för leverans. I betydande delar påminner processlinjen om en fiberlinje för massa, något som Valmet är specialister på.

– Renewcell är en mycket viktig referens för oss på Valmet, särskilt som deras anläggning blir helt unik i världen, avslutar Mirka Sireni.

Emissionsfri teknologi

Valmet är också partner och leverantör till Spinnova-Suzano i Jyväskylä. Där byggs en linje för produktion av textiler med trä, textilieavfall och livsmedelsrester som råvaror. Spinnova uppger att processen inte ger upphov till något avfall och har noll utsläpp av både mikroplaster och koldioxid. Inga farliga kemikalier kommer att användas. Planen är att inleda tillverkningen 2024 med en kapacitet på 50 tusen ton per år och att inom tio år komma upp i en miljon ton per år.

Här kommer Valmet att leverera utrustning för torkningen och för värmeåtervinningen. Projektet drivs under ett gemensamt utvecklingsavtal (Joint Development Agreement), helt i linje med Valmets strategi att delta i och stödja kundernas utvecklingsprojekt, i synnerhet i detta fall då det rör sig helt ny teknologi.