Nyheter

Rymden intar Almedalen

Rymden är ett ämne som berör och engagerar. Rymdbranschen har blivit en nyckel för innovativ och hållbar samhällsutveckling på jorden. Och betydelsen ökar hela tiden, inte minst mot bakgrund av det rådande geopolitiska läget.

Politiskt har rymden blivit en nyckelfråga för Sveriges fortsatta utveckling och för regional tillväxt i Norrbottensregionen där kommunen, industrin och akademin samarbetar för att ta vara på rymdens möjligheter.

För att diskutera rymdens framtid bjuder vi på SSC in till två seminarier under årets Almedalsvecka.

Tisdag 5 juli, 09:30-10:30

Rymden – förmågor och möjligheter

Rymdmarknaden omsätter omkring 400 miljarder USD, en siffra som beräknas tredubblas till 2040. I över 60 år har Norrbotten varit ett ledande nav för svensk rymd. Inom regionen har världsledande forskning, utbildningar och tjänster vuxit fram. Rymdbasen Esrange utanför Kiruna har under många år varit och blir nu en allt mer strategisk betydelsefull tillgång för regionen, Sverige och Europa.

På basen genomförs idag olika tester och stöd till forskare ombord på raketer och ballonger, samt nedtagning av data från satelliter och manövrering av farkoster i rymden. Från 2023 blir basen även först i EU med förmågan att skjuta upp satelliter, en i dag starkt efterfrågad förmåga. När Norrbotten nu tar nästa steg mot stjärnorna – då är de regionala möjligheterna i det närmste oändliga.

Medverkande:

Anna Ekström, Utbildningsminister med ansvar för rymdfrågor, Regeringskansliet
Anna Rathsman, Generaldirektör, Rymdstyrelsen
Stefan Gardefjord, vd, Swedish Space Corporation
Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor, Luleå tekniska universitet
René Laufer, Professor för rymdtekniska system, Luleå tekniska universitet
Ella Carlsson, Flygvapnets rymdchef, Försvarsmakten
Stefan Gustafsson, Strategichef, Swedish Space Corporation

Tid och plats: Tisdag 5 juli, 09:30-10:30, Fiskargränd 5, ”Norra scen – Arena för grön omställning”

Arrangör: Swedish Space Corporation (SSC), Luleå Tekniska Universitet (LTU)

Ämne: Hållbarhet, Innovation

Mer info:

https://almedalsveckan.info/program/66235

Tisdag 5 juli, 16:30-17:10

Hur tar Sverige tillvara på rymdens möjligheter?

Rymden blir allt viktigare, för samhället, för klimatet och för vår säkerhet. Sverige är en framstående rymdnation. Hur utnyttjar vi detta på bästa sätt för framtiden? Välkommen till ett samtal tillsammans med representanter från politiken och svensk rymdindustri, om betydelsen av rymden och hur vi i Sverige kan dra nytta av alla möjligheter som den växande rymdmarknaden ger oss.

Medverkande:

Stefan Gardefjord, vd SSC och Ordförande Swedish Aerospace Industries
Anna Rathsman, Generaldirektör Rymdstyrelsen
Linus Sköld, Riksdagsledamot Socialdemokraterna
Fredrik Christensson, Riksdagsledamot Centerpartiet
Pål Jonsson, Riksdagsledamot Moderaterna
Gunnar Karlson, Ledamot Kungliga Krigsvetenskapsakademien och ledamot i SSC:s styrelse

Tid och plats: Tisdag 5 juli, 16:30-17:10, Strandvägen 4.6, ”Wisby strand, sjösidan”

Arrangör: Aerospace Almedalen, Swedish Aerospace Industries

Ämne: Hållbarhet, Säkerhet/försvar

Mer info:

https://almedalsveckan.info/program/65375