Nyheter

Trender och utmaningar

Att öka produktiviteten och effektiviteten genom hela tillverkningsprocessen och anläggningen minskar stilleståndstiden, ökar prestanda och output samt säkerställer ett mer hållbart tillvägagångssätt för tillverkning. För att uppnå detta spelar även den minsta komponenten i en maskin en viktig roll.

Här nedan svarar Marcus Schneck, VD för norelem, på frågor om de trender och utmaningar som branschen står inför, och hur norelems standardkomponenter kan bidra till framtidssäkrad tillverkning genom att öka produktiviteten och effektiviteten.

Vilka industritrender ser du inför 2022?

– Inom industrin arbetar många maskiner för närvarande digitalt, men i framtiden kommer fler och fler maskiner att arbeta ”smart”. På norelem håller vi på att slutföra lanseringen av våra nya SMART-produkter, som kommer att fortsätta att driva vidare utvecklingen mot smartare och effektivare tillverkning. Med de nya SMART-produkterna utvecklar norelem intelligenta komponenter och lösningar som hjälper till att styra bearbetnings- eller tillverkningsprocesser på ett mer stabilt, exakt och tillförlitligt sätt. Vårt mål är felfri bearbetning.

Omstrukturering och förändring medför vanligtvis en viss störning. Vilka utmaningar står dina kunder inför och hur hjälper norelem till att hantera dem?

– De största utmaningarna som tillverkningsindustrin står inför är råvarusituationen, leveranskedjeproblemen i allmänhet och de enorma kostnads- och prisökningarna som följd.

– På norelem lägger vi stora ansträngningar på att serva våra kunder snabbt och i tid, eftersom de flesta av våra produkter finns i lager. Detta innebär också ständig optimering av våra globala logistikcenter och logistikflöde. Vi strävar efter att minimera beroendet genom att öka den egna produktionen på våra produktionsplatser både i Tyskland och Frankrike. Och för komponenter som inte tillverkas i egen regi strävar vi efter oberoende genom att tänka långsiktigt och genom att vidta förebyggande åtgärder. Det innebär att vi stärker våra relationer med befintliga leverantörer, samtidigt som vi knyter förtroendefulla band med nya leverantörer och alternativa källor.

Du nämnde effektivitet och produktivitet tidigare, vilken roll spelar standardkomponenter för att öka produktiviteten? Kan du ge ett exempel?

– Standarddelar kräver inga ritningar, ritningar kan laddas ner som färdiga modeller (3D kostnadsfritt), vilket innebär att motsvarande delar finns fysiskt tillgängliga som standardiserade produkter från lager. Detta innebär att produkten enkelt kan beställas och inte behöver tillverkas specifikt, vilket omedelbart ger konstruktören fördelen av planerbar tillgänglighet. Det finns ingen ritning, ingen konfiguration, bara att hitta och ladda ner.

– Låt mig ge dig ett exempel: Föreställ dig att du letar efter ett stift med en diameter på 10 mm, längd 30 mm, M3-hål, av härdat stål, som kostar mindre än 20 €/st. Tiden för en produktionsritning tar cirka 15 minuter. Om vi uppskattar att CAD-tid debiteras med ett snittpris på 80 € per timme, kommer detta redan att kosta dig 20 € i processtid.

– I detta skede har delen inte tillverkats ännu. Att göra det, eller att lägga ut till en tjänsteleverantör, kommer troligtvis att kosta dig runt 50 € eller mer. Sammantaget får du en kostnad på 70 € eller mer för en enskild komponent.

– Med vårt utbud av över 70 000 standardkomponenter är 3D-modellen redan tillgänglig för dig kostnadsfritt, med en leveranstid på 1 dag. Våra kunder, speciellt ingenjörerna, har då större frihet att fokusera på sin kärnkompetens, som att utveckla lösningar, istället för att skapa onödiga ritningar.

Kan standardkomponenter också påverka effektiviteten?

– Absolut. Om vi tittar på hela processen från att hitta komponenten till leverans erbjuder standarddelar tydliga fördelar när det handlar om att öka effektiviteten.

– Om vi ser på mitt exempel ovan består den normala processen att skaffa en standardkomponent av flera tids- och kostnadskrävande steg: Från att rita delen till att sätta artikelnumret på materialförteckningen, till att överlämna till inköpsavdelningen som kommer att starta processen med att begära offerter, att vänta på att offerterna ska tas emot, lägga beställningen och vänta på leverans – processen tar tid och tid är värdefull.

– Å andra sidan innebär användandet av standardkomponenter att ingenjörer helt enkelt definierar den produkt de behöver, laddar ner ritningen, gör beställningen via vår onlinebutik och får sin komponent redan nästa dag.

– Även för reservdelar är fördelarna tydliga. De nödvändiga komponenterna behöver inte konstrueras eller tillverkas på nytt, istället kan de helt enkelt beställas. Genom att använda standardkomponenter sparar du tid och kostnader, vilket direkt leder till en högre planeringssäkerhet och ökad effektivitet. Och ju mer standardiserade föremål som används, desto större är den positiva effekten på hela projektet.

Vilken roll spelar effektivitet och produktivitet hos norelem? Hur uppmuntrar och ökar du produktivitet och effektivitet i hela organisationen?

– Om vår produktivitet och effektivitet inte var på topp, skulle vi inte kunna fortsätta att leverera till fler än 35 000 kunder och behålla vår position som en europeisk marknadsledare inom standardkomponenter framgångsrikt. Från lean management till CIP, 5S, ett papperslöst kontor, för att bara nämna några – alla dessa principer är på plats hos norelem. Och vi arbetar alla hårt för att se till att de förbättras varje dag av varje enskild person i vår organisation.

Vilken är den mest innovativa produkt som norelem erbjuder för närvarande?

– Den mest innovativa produkten är fortfarande konceptet med THE BIG GREEN BOOK. Alla produkter i boken är uppdelade i två användarvänliga volymer för alla konstruktörs- och designbehov. Vi har precis släppt vår senaste utgåva, THE BIG GREEN BOOK Edition 2022 med mer än 70 000 standardkomponenter, inklusive tekniska specifikationer och ritningar.

Slutligen, vilket mervärde erbjuder norelem till ingenjörer?

– Svaret på detta är tvådelat. För det första genom värdeskapande i form av data. Vi erbjuder gratis tillgänglig 3D-data för alla våra komponenter. Vår produktkatalog – med mer än 70 000 komponenter – finns i både tryckt och digitalt format. Den är nedladdningsbar på vår hemsida som en E-katalog eller BME-katalog, ett elektroniskt katalogformulär som syftar till att förenkla datautbytet och beställningsprocessen mellan leverantör och kund. Detta gör att vi kan definiera våra användares behov och leverera produktdata exakt i det efterfrågade formatet.

– För det andra tillförs värde till ingenjörer genom produktutveckling: vårt fokus är alltid kunden. Vi utvecklar inte bara vårt produktsortiment, vi frågar ”Vad behöver våra kunder? Hur kan vi göra deras liv enklare?” Våra produktchefer är i ständigt utbyte med marknaden och kunderna, så att vi kan säkerställa att våra kunder hittar det de söker hos norelem. Detta har gjort det möjligt för oss att lägga till mer än 10 000 artiklar i årets produktsortiment, som nu innehåller över 70 000 delar.