Nyheter

Debatt: En hållbar färdplan för gruvnäringen

”I takt med att Sverige och resten av världen gör sig av med beroendet av fossila bränslen ökar efterfrågan på metaller och mineral. För att nå målet i Parisavtalet behövs en utbyggnad av vindkraftverk, solceller, batterier, elektrolysörer till vätgas och digital teknik.”

Det skriver Maria Sunér, vd Svemin och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige i en debattartikel i Dagens Industri:

”Enligt Internationella energirådet (IEA) kommer det krävas sex gånger mer mineral än idag – och många gånger mer för vissa specifika energikritiska metaller som litium, kobolt och många av de sällsynta jordartsmetallerna.”

”Gruv-, metall-, och mineralbranschen står idag för sju procent av de nationella koldioxidutsläppen. Processerna står för den allra största delen av branschens utsläpp, följt av transporterna i gruvbrytningen.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/debatt-en-hallbar-fardplan-for-gruvnaringen/