Nyheter

Nytt samarbete: FrontWay och finska Nipman

Ett avtal har slutits mellan det svenska företaget FrontWay och det finska företaget Nipman i Norrköping, maj 2022. Avsikten med avtalet är att starta ett samarbete där Nipman marknadsför och säljer FrontWay mjukvara samt tjänster.

Detta i de marknader där Nipman idag agerar som återförsäljare av högklassiga mätinstrument och nya tekniska lösningar för papper och massa industrin. Nipman är som mest aktiv inom DACH området, UK, Finland och Skandinavien.

FrontWay

Har över 50 års erfarenhet i branschen och har genom åren blivit en stor spelare när det gäller simulering i processindustrin i Europa. FrontWay har utvecklat mjukvaran PaperFront som täcker simuleringsbehoven för hela processen, allt från inkommande råmaterial till leverans av färdig produkt. Mjukvaran hanterar en obegränsad mängd komponenter, energiberäkningar, kemiska reaktioner med mera. Vi har utvecklat modeller och tjänster för kemiska massabruk, TMP, returpapper, kartongmaskiner, pappersmaskiner och tissue.

Nipman Paper Technology

Har över 20 års erfarenhet av försäljning av produkter till papper och massa industrin. Nipman säljer och marknadsför högklassiga tekniska instrument och produkter som används till hantering av papperskvalitet samt optimering av papperstillverkningsprocessen. Nipman är verksamma i Skandinavien, Finland, UK och DACH området. I Skandinavien representerar de företagen: Tasowheel, Pesmel, RollResearch, Sensorik, Aurelia, Sansox, AvatronSystems, Leonhard Breitenbach och Visilab, AFT Global ( Norway and Denmark ).I DACH området och UK representerar de: AvatronSystems, Visilab, Sansox, Sensorik och Pixact. Nipman är partner med serviceföretaget Salvtech Ltd i Manchester UK, Martin Christmas. Offeciella representanter för

Nipman är Johannes Holubec (DACH området) och Tapio Tuohino (Finland). Företagets ägare är Robert Clayhills som är representant för Skandinavien och UK.