Nyheter

Nils Hannerz, IKEM: ”Miljöprövningsutredningen håller inte måttet”

Regeringens miljöprövningsutredning som nyligen presenterades är en besvikelse och kommer inte att underlätta den gröna omställningen mer än på marginalen. Det skriver Nils Hannerz, IKEM:s näringspolitiska chef, tillsammans med representanter för Industrirådet, i Altinget idag.

Snabbare och enklare miljöprövningsprocesser är helt avgörande för ett gynnsamt industriklimat där investeringar som bidrar till omställning, sysselsättning, välfärd och ett utvecklat miljöskydd blir verklighet i svensk industri.

Skribenterna menar att:

Regeringen behöver tillsätta en utredning som ser över hur miljöbalken och dess prövningssystem ska reformeras. Detta inkluderat nuvarande och föreslagen relevant EU-lagstiftning. Det måste utredas hur prövningen ska gå till, vem som ska pröva, vilka parter som ska ingå och vad är det som ska prövas.

Effektivt utformade prövningsorganisationer med resurser, kompetens och erfarenhet som är anpassad till prövningen måste säkerställas.  Myndigheternas roll behöver också ändras från motpart till vägledande.

Det krävs samverkan och ett förstärkt förtroende mellan industrin och de myndigheter som hanterar miljötillståndsprocesserna. Vi behöver en gemensam målbild och en samsyn om värdet av tillväxt och industriell utveckling. Givetvis med så låg miljöpåverkan som möjligt och utifrån en balanserad avvägning mellan kostnad och miljönytta.

Läs hela debattartikeln här