Nyheter

Energi och digitalisering passar som hand i handske

Två av de viktigaste transformationerna i samhället i dag är digitalisering och omställning av energiförsörjning. När man tittar närmare på de två företeelserna visar det sig snabbt att de hänger samman intimt. Och molnmigreringar är viktiga för att genomföra de önskade förändringarna. Embriq med med verksamhet i Norden befinner sig mitt i de här skeendena.
Embriq bygger IT-lösningar, inklusive egen systemutveckling, erbjuder konsulttjänster och sköter IT- och nätdrift åt nätägare och elhandelsbolag. Tekniska Verken, Jönköping Energi och Jämtkraft är exempel på kunder i Sverige.
– Den stora utmaningen för att kunna effektivisera verksamheten och förändra energiförsörjning är att samordna data för att kunna göra analyser som förbättrar så väl planering och förebyggande underhåll, som kontinuerlig drift av elnäten, berättar Carl Norelid, nytillträdd vd på Embriq i Sverige.
Andra viktiga aktiviteter är att förbättra säkerheten för energisystemen, ur alla relevanta synvinklar. Det handlar om att skydda sig mot cyberbrott och att säkerställa driften av samhällsviktiga lösningar, till exempel för distribution av el. Även för dessa aktiviteter är datahantering av yttersta vikt.
Mycket samtidigt
 
Vad gäller omställningen av samhället så händer det många saker på en gång: en ökning av förnyelsebara energikällor som vindkraft, åtgärdande av brister för eldistributionen i Sverige, mer flexibla lösningar på lokal nivå, och även utrullning av en ny generation smartare elmätare.
Frågorna som behöver hanteras är otaliga. Hur ska el framställd med vindkraft distribueras och lagras? Hur ska distributionen av el från norra till södra Sverige förbättras? Handlar det mest om att dra fler kablar eller behöver distributionen skötas på ett smartare sätt? Hur kan man ordna så att elen som kommer från solpaneler på taket till ett hus kan överföras till ett hus 50 meter bredvid? Vilka möjligheter ger den nya generationens mätteknik? Och så vidare.
– Det gemensamma för i stort sett alla utmaningar är att det krävs ny mjukvara för att hantera dem. Den nya mjukvaran måste fungera tillsammans med existerande system och den måste samordna olika aspekter av verksamheterna på bästa sätt, säger Carl Norelid.
Upp i molnet
 
På toppen av alla de här kraven pågår det i energisektorn, liksom i de flesta andra branscher, en våg av molnmigreringar. Det blir naturligt att utveckla ny mjukvara för drift på molnplattformar, vilket innebär utmaningar som måste hanteras, men även potential för förbättrad säkerhet i vissa avseenden.
– Energibranschen går mer och mer mot molnlösningar. I mångt och mycket är det av samma skäl som företag i andra branscher, säger Carl Norelid.
Embriq är naturligtvis inte ensamma som att ta sig an utmaningar i energisektorn. Företaget fungerar redan i dag som en samarbetspartner till exempelvis nätägare och energi- och dataintensiva industriföretag. Vad gäller direkta konkurrenter framhäver Carl Norelid att det finns de som erbjuder delar av det utbud som Embriq har, men inte de instrument som ger betydande analysmöjligheter och beslutsunderlag för effektivare drift och utbyggnad av distributionsnät.
– Vår fördel är att vi har ett brett utbud av den mjukvara som nätägare och andra i energisektorn behöver i dag. En stor del av mjukvaran har vi utvecklat i nära samarbete med flertalet kunder. Vi är specialiserade inom energisektorn sedan lång tid tillbaka, säger han.
Med det sagt nämner han att Embriqs lösningar även nyligen har implementerats hos kunder som sköter andra nyttigheter, som till exempel för fjärrvärme. Men för närvarande är det fokus på eldistribution och kringverksamheter till den. Digitalisering och omställning av energiförsörjning kommer att kräva stora förändringar inom branschen och ställer tuffa krav på leverantörerna.